‘Besluitvorming Telgter Eng moet opnieuw bekeken worden’

geplaatst in: 2008 | 0

Uit het Kontakt van 22 mei 2208, door Alex Gentjes 

ERMELO – De gemeenteraad is belangrijke informatie onthouden inzake de mogelijkheid om woningen te bouwen op de locatie Telgter Eng. Dat is de conclusie van de oppositiepartijen naar aanleiding van de gelekte notitie die in het bezit is van de redactie van Het Kontakt.
Het Kontakt berichtte in de krant van donderdag 24 april uitgebreid over de gelekte notitie. De voltallige oppositie – Progressief Ermelo, Gemeentebelang, Dorpspartij Ermelo en SGP – gaat tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 mei in debat met het college.

De oppositiepartijen willen duidelijke antwoorden op hun vragen. ‘Uit de notitie blijkt dat serieus onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om woningbouw te realiseren op de Telgter Eng. U heeft de gemeenteraad niet geïnformeerd, ook niet vertrouwelijk, dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarmee is de raad belangrijke informatie onthouden’ vinden de oppositiepartijen.

De fractie van PE heeft op 8 april het volledige dossier over de verplaatsing van DVS ‘33 opgevraagd om dit in te kunnen zien. ‘Het betreffende raadslid moest dit doen onder het toeziend oog van een ambtenaar. Waarbij de ambtenaar te kennen gaf de opdracht te hebben gehad de stukken vooraf te screenen op al dan niet vertrouwelijke informatie. Is hier dan geen sprake van minachting van de raad als hoogste orgaan van de gemeente Ermelo en van belemmering van het functioneren van raadsleden?’ wil de oppositie weten. De vertrouwelijke notitie zat overigens niet in het dossier. De oppositiepartijen hebben er geen vertrouwen meer in dat zij alle relevante informatie hebben ontvangen en willen weten of er nog meer informatie is die de raad moet hebben. PE, Gemeentebelang, Dorpspartij en SGP willen eveneens de op 19 november vorig jaar naar de provincie gestuurde memo inzien.

Geloofwaardig
Op vraag van de SGP over zoekzones in de raadsvergadering van 13 december 2007 meldde wethouder Vliek ‘dat het gebied Telgter Eng binnen de provinciaal goedgekeurde kaders van het zoekgebied voor stedelijke functies valt, en niet stedelijke vernieuwingen. Het gaat niet om een zoekzone voor woningbouw’. De oppositiepartijen willen nu van het college weten waarom in november dan onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van woningbouw op de Telgter Eng terwijl het college blijkbaar van mening is dat het geen zoekzone voor woningbouw betreft. ‘In de raadsvergaderingen van 13 december 2007 en 17 januari 2008 heeft u gezegd dat op de Telgter Eng geen woningbouw mogelijk is. Dit is in tegenspraak met de informatie van de provincie. Bent u met ons van mening dat u de raad onjuiste informatie heeft gegeven?’, wil de oppositie weten.

De oppositie is van mening dat de besluitvorming over de Telgter Eng opnieuw bekeken moet worden door de gemeenteraad, gelet op de nieuwe informatie. Tot slot willen PE, Gemeentebelang, Dorpspartij en SGP weten ‘of wethouder Vliek als portefeuillehouder van dit politiek gevoelige onderwerp nog geloofwaardig is voor de raad’.