Aanval oppositie afgeslagen

geplaatst in: 2008 | 0

Uit de Stentor, door Ron Maat. vrijdag 23 mei 2008 

ERMELO – In de gemeenteraad van Ermelo is gisteravond laat een frontale aanval van de oppositiepartijen afgeslagen.

Twee moties, die hadden geleid tot het aftreden van het voltallige college, sneuvelden met 8 stemmen voor en 12 tegen.

De oppositiepartijen Progressief Ermelo, Gemeentebelang, Dorpspartij Ermelo en SGP hadden een debat aangevraagd over de bouw van een sportpark aan de Telgter Eng. Aanleiding was een gemeentelijke notitie die enkele weken geleden uitlekte naar Progressief Ermelo en de pers en waarvan de raad niet op de hoogte was. In de notitie werd de mogelijkheid geopperd om woningen te bouwen op de Telgter Eng, waar Ermelo uitgaat van een sportpark met woningbouw op de vrijkomende velden van DVS'33 en EFC'58. In de notitie van bureau DHV zijn de kosten van bouwen volgens Ermelo verkeerd berekend. De notitie is volgens wethouder Vliek vrijwel direct in de prullenbak beland en nooit in het college behandeld.

De oppositie sprak gisteravond echter van een belangrijk rapport, dat aanleiding zou zijn om het besluit over de Telgter Eng opnieuw te bekijken. Ook zou de wethouder een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven, namelijk dat de Telgter Eng niet geschikt is voor woningbouw.

Vliek nam in scherpe bewoordingen afstand van deze aantijging. Hij zei dat Ermelo de Telgter Eng altijd heeft aangegeven als een 'zoekzone voor woningbouw'. Dat betekent dat er woningen mogen komen, maar dat Ermelo de voorkeur geeft aan de aanleg van een sportpark, aldus Vliek. CDA, VVD en Christeunie steunden onverkort het college, waarbij het debat grimmig van toon werd. De oppositie kwam met een motie van wantrouwen tegen wethouder Vliek en een motie met de oproep om de hele besluitvorming rond de Telgter Eng opnieuw te bekijken. Loco-burgemeester Van den Bosch waarschuwde voor de stemming al dat het voltallige college zou aftreden als een van de moties zou worden aangenomen. Het college wist zich echter verzekerd van de steun van de coalitiefracties.