Motie van wantrouwen wethouder Vliek verworpen

geplaatst in: 2008 | 0

Onvolledige en onjuiste informatie over het project Telgtereng. Dat was de aanleiding voor de gehele oppositie (Dorpspartij, Gemeentebelang , SGP en Progressief Ermelo) om donderdag 22 mei een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Vliek. De motie werd verworpen, doordat de coalitie wel de wethouder steunde (8 stemmen voor, 12 tegen).

Via een zogenaamde interpellatie heeft de oppositie tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan wethouder Vliek. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht van maandag 19 mei.
De beantwoording door de wethouder en de reactie van de coalitiepartijen waren echter onvoldoende. Het belangrijkste punt van kritiek, het onjuist en onvolledig informeren van de raad, werd niet weggenomen. Het indienen van de motie van wantrouwen was daardoor onvermijdelijk. (zie voor de tekst van de motie hieronder)

Naast de motie van wantrouwen dienden we als gehele oppositie ook een motie in om de besluitvorming over het project Telgtereng te heroverwegen. In de motie werd onder andere gevraagd om een extern onderzoek naar de financiën en om het volledige dossier over het project. Ook deze motie werd met dezelfde stemverhouding verworpen.

Zie voor meer informatie ook PE in de pers.

Motie 1
De raad van de gemeente Ermelo, bijeen op 22 mei 2008

stelt vast dat:
• het college een actieve informatie plicht heeft aan de gemeenteraad (artikel 169 gemeentewet)
• het college de raad juist dient te informeren

constateert dat:

• het college van B&W c.q. wethouder R. Vliek, de gemeenteraad van Ermelo onjuiste informatie verstrekt heeft over de mogelijkheden van de zoekzones.
• onvolledig en onjuist heeft geïnformeerd heeft over de ruimtelijke mogelijkheden op de Telgtereng
• onjuist heeft geïnformeerd over de gehouden gesprekken met de omwonenden i.c. de Stichting Telgtereng en de belangenvereniging Horst en Telgt

De gemeenteraad van Ermelo spreekt daarom hierbij uit dat zij het vertrouwen in wethouder R. Vliek opzegt

en gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van:  Progressief Ermelo, Gemeentebelang, SGP en Dorps partij

 

Namens de fracties van Progressief Ermelo, Gemeentebelang, SGP en Dorps partij

Motie 2

Raadsvergadering 22 mei 2008, interpellatie Telgtereng

Overwegende dat:
– gebleken is dat de gemeenteraad van Ermelo niet tijdig, onvolledig en onjuist geïnformeerd is over het project Telgtereng.
– Dat daardoor de besluiten van de gemeenteraad op onjuiste en onvolledige informatie is genomen.

Besluit dat:
– de besluitvorming over het project Telgtereng heroverwogen moet worden door de gemeenteraad.
– een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de financiële aspecten rondom het project Telgtereng.
– de griffier opdracht te geven dit onderzoek voor de raad te organiseren.
– door de begeleiding van dit onderzoek een begeleidingsgroep uit de raad te vormen.
– het college opdracht te geven binnen één maand een volledig dossier samen te stellen van alle beschikbare (ambtelijke) stukken met betrekking tot het project.
– als zowel het externe onderzoek naar de financiële aspecten als het volledige dossier beschikbaar is, wordt het project Telgtereng in de gemeenteraad besproken.
– tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten of acties te ondernemen in het project Telgtereng.

En gaat over tot de orde van de dag.