Oppositie onderuit

geplaatst in: 2008 | 0

Uit het Ermelo's Weekblad van 28 mei 2008

ERMELO – Wie de vertrouwelijke interne notitie heeft gelekt, weet niemand. De richting wijst echter sterk naar een persoon binnen het ambtelijk apparaat. Degene had er beter een begeleidend briefje bij kunnen doen, om sterker te staan in zijn of haar bedoelingen. Want dat deze een bom moesten leggen onder het sportpark of misschien wel onder het college, staat buiten kijf. Maar met meer informatie – als die er trouwens is – had de oppositie wellicht meer grond gehad om de poten echt onder de stoel van wethouder Rikkert Vliek weg te zagen.

Nu was het interpellatiedebat een aanfluiting. De oppositie was er van overtuigd dat het om een belangrijke rapport ging. Ze hadden geïnformeerd willen worden, om als raad de keuze te hebben woningbouw of een sportpark te realiseren op de Telgtereng. Vliek reduceerde het rapport echter tot een werknotitie die niet eens de collegetafel had gehaald. Hij wees de oppositie op de genomen besluiten in de raad rond de Telgtereng. Er is altijd uitgegaan van een sportaccommodatie op de Telgtereng en geen woningbouw. De notitie was ook niet in opdracht van het college, maar op verzoek van de provincie. Dit had te maken met de zoekzones in het kader van het Streekplan. De provincie ging uit van woningbouw op de Telgtereng. Het gebied is echter aangewezen voor stedelijke functies waar wonen onder valt, maar ook het aanleggen van een sportpark. De uitkomsten van de notitie zouden bovendien niets om het lijf hebben. De resultaten van de financiële onderbouwing klopten namelijk niet. Woningbouw zou zelfs financieel ongunstiger zijn dan een sportpark. De oppositie bleef echter volhardend in haar standpunt. Het college had belangrijke informatie achtergehouden, want de notitie had opgenomen moeten worden in het dossier. De oppositie wilde dan ook de besluitvorming van het project Telgtereng heroverwegen. Dit tot grote verbijstering van de coalitiepartijen CDA, VVD en Christen Unie (CU), die meenden dat de uitleg van Vliek afdoende genoeg was. Waar een duidelijke tweespalt tussen de oppositie en de coalitie toch al zo tekenend is voor deze raadsperiode, werd de toon naar elkaar toe nu ronduit vals. Met een motie bedong de oppositie om de besluitvorming rond de Telgtereng opnieuw te bekijken en kwam met een motie van wantrouwen tegen Vliek. Voor de stemming waarschuwde loco-burgemeester Jan van den Bosch, dat als een van beide moties zou worden aangenomen het voltallige college zou aftreden. Met een minderheid aan stemmen ging de oppositie echter onderuit.