PE tegen verschuiving lastendruk naar woningen

geplaatst in: 2008 | 0

Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat de totale lastendruk voor bedrijven in Ermelo niet hoger is dan in andere gemeenten. Toch stelde het college tijdens de raadsvergadering van 5 juni 2008 voor om door te gaan met het ingezette beleid om de OZB (onroerend zaak belasting) voor bedrijven te verminderen. PE heeft tegen dit voorstel gestemd.

 

Een aantal jaren geleden koos de gemeenteraad voor het verlagen van de OZB voor bedrijven. Dit betekende toen een verschuiving van de lasten van de OZB van bedrijven naar de inwoners. Progressief Ermelo heeft daar toen niet mee ingestemd. Belangrijk argument daarbij was dan niet alleen gekeken moest worden naar de OZB die bedrijven betalen, maar dat gekeken moet worden naar de totale lastendruk van bedrijven. En die was niet bekend.

Door het onderzoek van de gemeente is die informatie er nu wel. Het blijkt dat onze totale lokale lastendruk voor bedrijven in de lijn ligt met die van omliggende gemeenten. Er is dus geen reden om die lokale lastendruk van bedrijven te verminderen, zoals in het collegeprogramma als doel is opgenomen.
Daarnaast zal het extra lastendruk voor woningen betekenen. En bovendien heeft het alleen effect voor een aantal grote bedrijven en nauwelijks voor de veel meer aanwezige kleine bedrijven.
Drie belangrijke argumenten voor PE om tegen het voorstel te stemmen.