(Stille) armoede – Aline Verhoef-Franken

geplaatst in: Algemeen, En dat vind ik | 0

Vorige week was het Prinsjesdag. De Gouden Koets rolde voorbij en de hoedjes zijn bekeken. Nu debatteert het Kabinet met de Tweede Kamer over de plannen voor volgend jaar, onder andere aan de hand van de koopkrachtplaatjes.
Een punt uit de plannen waar we ook in Ermelo wat mee moeten, is de aandacht voor armoede. Het kabinet wil gemeenten meer mogelijkheden geven om daar wat aan te doen. De kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen kunnen we automatisch gaan regelen en we mogen wat extra’s doen voor mensen met een minimuminkomen die schoolgaande kinderen hebben.

In Ermelo presenteert het college binnenkort ook de plannen voor volgend jaar. En ook daar volgt het debat tussen de gemeenteraad en het college. Echt Inzicht in koopkrachtplaatjes hebben we niet. Maar wel weten we dat ook in Ermelo veel mensen moeite hebben om rond te komen, ondanks de mogelijkheden voor ondersteuning die er al zijn. De nieuwe plannen van het kabinet zijn daarom een welkome aanvulling op wat we nu al doen. Laten we dat in Ermelo dan ook snel realiseren.

Want ook dicht bij huis komt (stille) armoede voor, en dat zou in een welvarende gemeente als Ermelo niet mogen. En dat vind ik!

Aline Verhoef-Franken,
Fractievoorzitter Progressief Ermelo.