Gemeenteraad halverwege

geplaatst in: 2008 | 0

Op zaterdag 25 oktober heeft de fractie van Progressief Ermelo weer vele gesprekken gevoerd met inwoners van Ermelo. Regelmatig zijn de raadsleden van PE te vinden in buurten of op het Pauwenplein. Wordt meestal aan de bezoekers gevraagd wat ze ergens van … Vervolgd

Programmabegroting 2009-2012

geplaatst in: 2008 | 0

Kernpunten uit de reactie op begroting 2009 van PEwoningbouw, groen, sociaal en communicatie Wat vindt PE belangrijk in 2009? Tijdens de raadsvergadering van 23 oktober werd besloten over de gemeentebegroting voor volgend jaar. We maken ons zorgen over de woningbouwprojecten. … Vervolgd

Tussenrapportage wijkgericht werken

geplaatst in: 2008 | 0

In de raadsvergadering van 9 oktober is de tussenrapportage wijkgericht werken besproken. Het College wil een overeenkomst afsluiten met de wijkplatforms en een aantal concrete maatregelen nemen, waarvan de belangrijkste is het benoemen van een full time ambtenaar om de … Vervolgd