Investeren in de fiets

geplaatst in: 2010 | 0

Donderdag 14 januari 2010 is er een door het college van b en w een voorstel gedaan over wat te doen met de evaluatie van het rijwielpadenplan. Het grootste deel van dat voorstel was niet  veelbelovend. Wel wil het college wat onderzoek doen en fietsenstallingen in het centrum realiseren. Eerder is al besloten of fietspaden langs de Telgterweg en de Oude Telgterweg aan te leggen Volgens PE is dat niet voldoende.

Eigenlijk komt het er op neer dat besloten is om tot  2014 geen geld meer in te zetten voor fietsvoorzieningen. Progressief Ermelo was het hier uiteraard niet mee eens. En ook de Fietsersbond voerde voor het gemeentehuis een ludieke actie.

Het amendement waarin PE vroeg om toch fietsvoorzieningen te realiseren voor 2014 haalde het niet. Alleen de SGP en Gemeentebelang steunde ons.

Dit terwijl bijvoorbeeld de Christen Unie in haar recent verschenen verkiezingsprogramma hele mooie dingen schreef over fietsvoorzieningen.  Je kunt je afvragen wat de waarde van een verkiezingsprogramma is voor die partij.

Progressief Ermelo vind het belangrijk om in fietsvoorzieningen te investeren. Ermelo noemt zich een groene gemeente en is ook een recreatie gemeente. Genoeg reden om meer voor de fietser te doen. Er zijn genoeg goede plannen voor fietspaden, fietsoversteekplaatsen en maatregelen die de veiligheid van de fietser bevorderen.

René Arts