Verhoef geen kandidaat wethouder

geplaatst in: 2010 | 0

Kontakt, 17 maart 2010 

Raadslid Aline Verhoef-Franken van Progressief Ermelo heeft haar kandidatuur voor het wethouderschap ingetrokken vanwege de schijn van belangenverstrengeling.

Een teleurgestelde lijsttrekker van Progressief Ermelo, want ze hoopte toch echt op het wethouderschap na de verkiezingswinst. “Maar er kwamen vragen van de andere partijen over de mogelijke schijn van belangenverstrengeling vanwege het werk van mijn echtgenoot.”

De man van Verhoef heeft een Buro voor Bouwkunde in Ermelo. “En hij moet nogal eens bouwvergunningen aanvragen voor verbouwingen. Formeel ligt de verantwoordelijkheid voor het afgeven van die vergunningen bij het college, al wordt het merendeel van de bouwvergunningen gewoon door de afdeling zelf afgehandeld.”

Verhoef zag er samen met haar partij voor de verkiezingen geen groot probleem in. Mits er maar goede afspraken gemaakt zouden worden. Zo zou in het geval dat een bouwvergunning door het college behandeld moest worden, Verhoef zich hier niet mee bemoeien. De andere partijen hadden echter wel hun twijfels. “Niet dat ze me niet zouden vertrouwen, maar ook al heb je duidelijk afspraken gemaakt, als je de schijn tegen je krijgt, dan bezorgt dat het college toch problemen.”

Het feit dat Ermelo Eddy Bilder als wethouder had en hij veel dieper in de bouwzaken zat, is volgens Verhoef geen argument om aan haar kandidatuur vast te houden. “Het is een afweging die je uiteindelijk zelf maakt.” Toch is Verhoef diep teleurgesteld. “Ja, natuurlijk. Want er hebben heel veel mensen op ons gestemd. En in januari waren we duidelijk over wie er dan wethouder zou worden. Nu moeten we wat anders vertellen. Maar let wel, met Laurens Klappe hebben we een uitstekende kandidaat. Dus als partij zijn we heel goed vertegenwoordigd.”

College-onderhandelingen

Progressief Ermelo maakt een goede kans om ook deel uit te gaan maken van het college. Deze week zijn de inventariserende gesprekken afgerond. Die zijn gedaan op initiatief van het CDA, de grootste partij in Ermelo. De partij wil nu vervolggesprekken gaan voeren met Progressief Ermelo, de VVD en de ChristenUnie. Dat betekent een coalitie met 15 zetels. De oppositie van Gemeentebelang, SGP en Dorpspartij Ermelo zouden dan samen met zes zetels in de raad zitten. De onderhandelende gesprekken worden deze week nog voortgezet.

Nico de Bruijne