College van b en w beëdigd

geplaatst in: 2010 | 0

In de raadsvergadering van 8 april 2010 is het coalitie-akkoord besproken en het nieuwe college van b en w beëdigd. Fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken zei tijdens de raadsvergadering dat Progressief Ermelo blij is om weer deel uit te maken van het college en droeg Laurens Klappe als kandidaat-wethouder voor. Lees hele tekst raadsvergadering

Na de beëdiging van de wethouders heeft Jan Overbeek de opengevallen plek in de raadsfractie ingenomen. Lionel van den Berg en Hans Ligtermoet zijn voor PE beëdigd als fractievertegenwoordiger.

Collegeprogramma en voordracht wethouder

Na acht jaar oppositie is het de hoogste tijd dat Progressief Ermelo weer deel uit gaat maken van het college. Na de verkiezingswinst van vier jaar geleden vonden we dat we daar recht op hadden. Dat zal u niet ontgaan zijn.
Door de stabilisering en relatieve versterking bij de afgelopen verkiezingen was dit voor ons gevoel helemaal onvermijdelijk.
We zijn blij dat het nu gelukt is. En we hebben vertrouwen in een goede samenwerking in de komende jaren, gelet op de constructieve gesprekken en de inhoud van het coalitie-akkoord.

Veel zaken uit ons verkiezingsprogramma, zaken die wij belangrijk vinden, zijn terug te vinden in het coalitie-akkoord. Bijvoorbeeld:
– duurzaamheid als vanzelfsprekend uitgangspunt:
– bij woningbouw, bij bedrijvigheid, in het stimuleren van de fiets en fietsparkeren, etc.
– het garanderen van de zorg aan hen die dat nodig hebben
– de aandacht voor samen leven in de wijken
– de visie op hoe je als gemeente met je inwoners omgaat: hoe je hen betrekt bij het beleid en hoe je zorgt voor een goede dienstverlening

We zijn tevreden met het programma zoals dat er voor de komende jaren ligt. En we hebben er vertrouwen in om daar samen aan te werken.
In het college, maar zeker ook in samenwerking met de andere partijen in deze gemeenteraad.

Als kandidaat-wethouder draagt Progressief Ermelo Laurens Klappe voor. Het is de bedoeling dat hij de sociale- en welzijnsportefeuille op zich neemt.
Hij is inmiddels veertien jaar raadslid in deze gemeente en heeft veel kennis in onze gemeente opgedaan. Daarnaast is hij momenteel werkzaam als manager bij een welzijnsorganisatie. Hij brengt ook vanuit die functie ervaring mee, die goed aansluit bij de beoogde portefeuille.