Structuurvisie Groene Zoom

geplaatst in: 2010 | 0

Het gaat hier om een plan voor  het grensgebied tussen Harderwijk en Ermelo. De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben er samen aan gewerkt.

Doel is om het gebied vooral groen te houden. Verder wil men dat beide gemeenten niet aan elkaar groeien. Er komen wat groepen huizen (Brinken). Verder is er een plan voor een zorgboerderij. Een tuincentrum wordt als niet wenselijk gezien, omdat dit veel verkeer aantrekt.

PE is blij met de structuurvisie.

Belangrijkste discussiepunt binnen de Raad was de verkeersafwikkeling vanaf de te bouwen Brinken en vanuit Groot Horloo (het kasteel). PE wil, net als het College, een ontsluiting via Ermelo. Andere partijen wilden een ontsluiting via de Groene Zoomweg in Harderwijk. PE is bang dat deze laatste optie leidt tot een grote verkeersstroom vanuit Drielanden naar het centrum van Ermelo, waardoor bijvoorbeeld de Horsterweg nog zwaarder belast zal worden. Dat zou een slechte zaak zijn.

René Arts