Permanente bewoning recreatiewoningen

geplaatst in: 2010 | 0

 

Op 26 augustus was weer de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Er stond gelijk al een onderwerp op de agenda wat in Ermelo weer de nodige stof deed opwaaien. In de zomervakantie kregen bewoners die permanent in een recreatiewoning wonen een brief waarin stond dat deze mensen geen recht meer hebben op een objectgebonden ontheffing, maar dat ze nu een persoonsgebonden ontheffing kunnen krijgen.

 

Volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zou met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan recreatieterreinen de objectgebonden ontheffing niet meer mogelijk zijn. Een wat technisch verhaal. De betreffende bewoners (180) waren uiteraard nogal geschrokken. Hun huisje is nu bij verkoop een stuk minder waard, omdat een nieuwe eigenaar er niet meer permanent mag wonen. Dat werd dan ook nog in de zomervakantie bekend gemaakt in een nogal formele, weinig meevoelende brief. Ook was hier niet in de gemeenteraad over gepraat. Bij de behandeling van het voorontwerp-bestemmingsplan recreatieterreinen (najaar 2009) is zelfs gezegd dat dit voor de permanente bewoning geen gevolgen zou hebben. Daarnaast werd ook de suggestie gewekt dat de bewoners eigenlijk altijd al wat illegaals deden en dat ook wisten. De gemeente verwees mensen echter zelf naar de huisjes en ook in de koopaktes stond dat permanente bewoning mocht. Progressief Ermelo vroeg het College om eerst goed uit te zoeken of alternatieven mogelijk zijn om bewoners tegemoet te komen. Ook werd benadrukt dat de communicatie echt veel beter had gemoeten. Wethouder van den Bosch trok het boetekleed aan en gaat de bewoners alsnog een goede brief schrijven. Ook gaat hij uitzoeken wat er verder nog mogelijk is.