Wel of geen referendum mogelijk?

geplaatst in: 2010 | 0

In de raadsvergadering van 9 september besprak de raad het voorstel van het college van b en w om geen nieuwe verordening (gemeentelijke wet) voor het houden van een referendum op te stellen. De fractie van Progressief Ermelo vond het echter te vroeg om dit besluit te nemen.

 

In de verordening kan je vastleggen dat je als gemeenteraad of als groep inwoners het initiatief kan nemen voor een referendum. De uitkomst is een advies aan de gemeenteraad. Onze fractie neigt ernaar om de mogelijkheid voor een referendum open te houden. En het was goed geweest om als gemeenteraad eerst zorgvuldig de voor- en nadelen in de raad te bespreken. Bovendien is PE al langer voorstander van nog een ander instrument voor participatie van inwoners, namelijk het burgerinitiatief. Inwoners kunnen dan een onderwerp rechtstreeks op de raadsagenda zetten. Dit idee zou in samenhang met het referendum bekeken kunnen worden. Om deze redenen wilde de fractie nu nog niet besluiten over het voorstel. Een meerderheid van de raad steunde echter het voorstel van het college, waarmee nu dus geen referendum mogelijk is in Ermelo.