Ambtenaren zijn nu echt aan de beurt

geplaatst in: 2010 | 0

De Stentor, door Paul Hartman, 27 september 2010 Net als alle andere Nederlandse gemeenten, staat ook Ermelo aan de vooravond van een ingrijpende bezuinigingsronde. Een van de beoogde maatregelen is verkleining van het ambtelijk apparaat. In het collegeakkoord 2010-2014 is deze wens nadrukkelijk genoemd. Gemeentebelang pleit voor ingrijpende maatregelen. Te beginnen met de frontoffice, of beter gezegd, de baliemedewerkers. “Er moeten kortere lijnen komen tussen ambtenaar en burger. Ook moeten baliemedewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen. Gemeentebelang is groot voorstander van een platte organisatie met zo min mogelijk afdelingen.” De stellingname van GB wordt gedeeld door de meeste fracties. Althans, in grote lijnen. De SGP en de ChristenUnie (CU) vinden namelijk dat er niet te hard van stapel moet worden gelopen. “Als het nodig is dat de organisatie moet inkrimpen, dan zal daar door ons over na worden gedacht”, verklaart SGP-partijleider Frans Snoek. “Het is op dit moment echter zeer voorbarig afdelingen te noemen waar dan gesneden moet worden. Want een bezuiniging bij afdeling A, kan gevolgen hebben op het personeelsbestand van afdeling B.” Ruud van Eijle (CU) is een soortgelijke mening toegedaan. “Te makkelijk wordt soms geroepen dat er ambtenaren uit moeten. Niemand is blij als er minder mensen aan de balie helpen en de burger langer moet wachten. Maar de burgers willen bijvoorbeeld ook niet dat het onkruid welig tiert in de plantsoenen.” Ook Progressief Ermelo (PE) pleit ervoor om in eerste instantie kalm aan te doen. “Er moet eerst worden gekeken naar de gemeentelijke taken”, zegt partijleider Aline Verhoef. “Wat kan minder, maar vooral, hoe kunnen we zaken anders en beter aanpakken? ” Het CDA wil dat er nog binnen deze raadsperiode structureel een miljoen euro wordt bezuinigd op het ambtelijk apparaat. Volgens de christendemocraten valt er al veel te winnen met de vacaturestop die momenteel van kracht is.