Woningbouwprojecten

geplaatst in: 2010 | 0

Op 28 oktober is de halfjaarlijkse rapportage grondexploitatie besproken. Hierin staan een aantal projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw waar de gemeente momenteel mee bezig is. Vanuit onze fractie heb ik (René Arts, red.) diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Hier een samenvatting.

Progressief Ermelo (PE) vraagt naar de haalbaarheid van woningbouwplannen op ’s Heerenloo.

Verder maakt PE  zich zorgen over de trage ontwikkelingen naar nieuwbouw voor de Dillenburg. Mensen in Dillenburg hebben kleine kamers en op de balkons kun je net alleen zitten. Deze behuizing is niet meer van deze tijd. Wij vragen het College naar de stand van zaken. Er zit nog niet heel veel schot in, al vinden er weer gesprekken plaats met een ontwikkelaar.

De rapportage stelt dat er een hoge prioriteit aan goedkope huur- en goedkope koopwoningen gegeven worden (45% in totaal). Maar als je kijkt naar de huidige plannen is  30% dure koop de  grootste categorie. Ook worden er erg veel appartementen gebouwd. PE vraagt zich af hoeveel sturing we eigenlijk kunnen geven, in die zin, dat we bestaande plannen kunnen aanpassen aan de woningbehoefte die ook verandert. Het College zegt hier ook over na te denken.

Gelukkig wordt er gewerkt aan een nieuw plan waar goedkope koopwoningen gebouwd kunnen worden.