Plan van aanpak Structuurvisie vastgesteld

geplaatst in: 2010 | 0

Donderdag 18 november heeft de gemeenteraad een plan van aanpak voor het opstellen van de Structuurvisie Ermelo vastgesteld. Dit plan van aanpak geeft aan hoe de structuurvisie tot stand moet komen.

Een structuurvisie geeft aan welke richting we uit willen met Ermelo, wat is belangrijk en hoe willen we dat er Ermelo er over pakweg 10 jaar uitziet. Het is de bedoeling dat veel mensen en organisaties vanuit onze samenleving worden betrokken bij het maken van de visie. PE vond het al langer belangrijk dat er gestart zou worden met de structuurvisie, maar is blij dat het nu alsnog gebeurt.