Eigen regie over de zorg

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Ermelo’s Nieuwsblad, 14 maart 2012 – De fractie van Progressief Ermelo (PE) heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de overheveling van AWBZ-zaken naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

PE-raadslid Alex Kleijnen: “Door de transitie van begeleiding en kort verblijf vanuit de AWBZ naar de Wmo is per 1 januari 2013 de gemeente verantwoordelijk voor de burgers, die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op AWBZ begeleiding voor individuele ondersteuning of dagbesteding. Per 1 januari 2014 komt daar nog de groep huidige gebruikers van deze begeleiding bij”.

Volgens PE heeft het college de wettelijke mogelijkheid om de klanten die gebruik maken van deze zorg via de Wmo de keuze te bieden voor ‘zorg in natura’ of via een verstrekking van een zogenaamd persoonsgebonden budget.

“Als Progressief Ermelo vinden we het belangrijk dat de klant maximaal de regie over de inrichting van de zorg en dus de regie over de inrichting van zijn eigen leven behoudt. Hierin past het bieden door de gemeente van de mogelijkheid voor de klant om te kiezen voor ‘zorg in natura’ of voor een persoonsgebonden budget.”