Samen leven in Ermelo

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 29 maart stond de notitie ‘Samen Leven in Ermelo’ op de agenda. Raadslid Alex Kleijnen heeft hierover het woord gevoerd voor PE. Hieronder kunt u zijn inbreng lezen:

De notitie ‘Samen Leven in Ermelo, een wijkgerichte aanpak’, geeft een goede impuls aan het wijkgericht welzijnswerk. Dat is ook nodig want er komt heel wat op de gemeente af; denk aan de overheveling van de AWBZ functiebegeleiding en de Wet Werken naar Vermogen. En straks dan nog de Jeugdzorg. Maar denk ook aan de groeiende groep ouderen…. Het zal u niet verbazen dat Progressief Ermelo graag ziet dat de gemeentelijke overheid een (stevige) vinger in de pap heeft, actief voorwaarden schept. Dat is in deze voorliggende notitie aardig het geval.

Wijkgericht werken veronderstelt in de opvatting van de fractie van PE dat we in de verschillende wijken een toegerust wijkcontactpunt hebben; een plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Een mooi voorbeeld is De Parasol, het inloophuis in West. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst van het accommodatieonderzoek…. Hebben we/behouden we in elke wijk een gebouw wat gebruikt kan worden als wijkcontactpunt?

In de notitie worden concrete voorstellen gedaan die we ondersteunen. Ik noem ze kort: *Er gaat gewerkt worden met wijkteams *Het streven is dat er één brede welzijnsorganisatie komt. Vanaf deze plaats roep ik Pinel, SWOE en het Maatschappelijk Werk op om over hun eigen schaduw heen te springen en te werken aan verdere integratie. Dubbelop werk kan zo voorkomen worden, meer efficiency. *Het welzijnswerk moet de wijk in *Wijkbudgetten voor initiatieven uit de wijk *Jaarlijkse evaluatie

Over de positie van de wijk- en buurtverenigingen –zij maken in het voorstel geen onderdeel uit van de wijkteams- daar zitten we wel wat mee want deze verenigingen hadden en vervullen een belangrijke functie (burgerparticipatie)

Aan het eind van de beraadslagingen heeft de fractie van PE een amendement ondersteunt om de kernsamenstelling van het wijkteam uit te breiden met een afvaardiging uit de wijk- en buurtverenigingen