Wederom bezig met de linkse hobby

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

door Alex Kleijnen – Het is zo langzamerhand traditie dat Progressief Ermelo meedoet aan de jaarlijkse Ermelose Afvalopruimdag. Dit jaar was zelfs de voltallige raadsfractie, aangevuld met enkele bestuursleden, aanwezig.

In het kort komt het neer op: de rotzooi opruimen die anderen onnadenkend of gewoon brutaal van zich af gooien in Moeder Natuur.

Trouwens, de landelijke overheid werkt ook bepaald niet mee. Den Haag heeft het onzalige idee om het statiegeldsysteem op de grote plastic flessen af te schaffen!! Zwerfafval zal toenemen. Reden voor de fractie van PE om samen met de fracties van de CU, Dorpspartij en Gemeentebelang middels een motie, ons college te verzoeken een brandbrief naar Den Haag te sturen.