Lanen open of dicht?

geplaatst in: Uncategorised | 0

 

<p><em>door René Arts</em> – Hierbij de tekst zoals die in eerste termijn is uitgesproken in de raadsvergadering van 26 april 2012 bij het agendapunt Evaluatie afsluiting lanen Harderwijkerweg.</p>

<p>“Voordat onze fractie in 2009 koos voor afsluiting van de lanen (Vondellaan, PC Hooftlaan, Da Costalaan en Koninginnelaan), hadden wij hier lang over nagedacht. We hebben veel brieven gelezen en mensen gesproken. Zowel voor- als tegenstanders van  de afsluiting van de lanen.
We hebben aan een verkeersdeskundige advies gevraagd (gelukkig hebben we die binnen ons ledenbestand), maar ook aan de Fietsersbond. Er is ook contact geweest met aanwonende huisartsen.
Veilig Verkeer Nederland (voormalig 3VO) en het wijkplatform Noord adviseerden positief over afsluiting. De hulpdiensten adviseerden ook positief, de ambulancedienst pas nadat de middengeleider werd verlaagd.
Het is allemaal conform Duurzaam Veilig: plaatsen waar verkeer elkaar kruist zijn in potentie gevaarlijker, zulke plekken zijn er nu een stuk minder.</p>

<p>Maar nu: wat vinden we een jaar na de afsluiting?
Zo is bijvoorbeeld de doorstroming op de Harderwijkerweg verbeterd, wat tot een lagere geluids- en milieubelasting leidt. De veiligheid voor fietsers langs de Harderwijkerweg is vergroot.
De evaluatie geeft dan ook geen aanleiding om de lanen weer open te stellen. Ik kan me daarom niet voorstellen dat als je eerder de lanen dicht wilde, je nu – na de evaluatie – voor een andere oplossing zou kiezen.</p>

 


<p>Wel bleek uit de evaluatie dat een paar zaken beter kunnen, bijvoorbeeld bij de huisartsen. Het college heeft dan ook toegezegd hier wat aan te doen (zie het raadsvoorstel).</p>

<p>Ook de leefbaarheid in de wijken is voor onze partij aan de orde. Daar wonen trouwens niet alleen maar tegenstanders van afsluiting. Op de Huygenslaan, de  Vondellaan en de Reviuslaan is het iets drukker geworden. Hier wil het college terecht extra verkeersremmende maatregelen nemen.</p>

<p>In weinig wijken zijn er zoveel lanen op zo’n korte afstand na elkaar die op een belangrijke doorgaande weg uit komen. Nu zou je dat nooit meer zo aanleggen, maar deze situatie hebben we hier nu eenmaal.</p>

<p>Wat betreft de evaluatie over 1 jaar; als we dit later hadden gedaan had er waarschijnlijk niemand meer gepraat over het opnieuw openstellen van de lanen.</p>

<p>Kortom, PE steunt het collegevoorstel.”</p>

<p>Uit het voorgaande blijkt dat wat PE betreft de lanen dicht hadden mogen blijven voor autoverkeer. Hier was helaas geen meerderheid voor. Alleen de CU steunde samen met ons het collegevoorstel.
Het CDA diende een motie in waarbij de lanen alleen open gaan voor verkeer dat uit de wijken komt en rechtsaf wil slaan. Omdat wij dit iets minder slecht vonden dan alles  helemaal open (zoals in de motie van de VVD stond), hebben wij (samen met de CU) die motie gesteund.</p>