Ouderenhuisvesting

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Inbreng door raadslid Alex Kleijnen in de raadsvergadering van donderdag 31 mei 2012

De toekomstige huisvesting van hulpbehoevende ouderen is een belangrijk onderwerp.
De bevolkingscijfers zijn overduidelijk. Ermelo vergrijst. Meer mensen hebben straks hulp, zorg en ondersteuning nodig. We kunnen niet om deze feiten heen. Als we niets doen of te laat actie ondernemen, dan hebben we straks een probleem.
Op korte termijn, tot 2015, heeft Ermelo 60 extra plaatsen Beschermd Wonen c.q. verpleeghuiszorg  nodig.
Deze vastgestelde behoefte aan harde capaciteit gaat ons allen aan en heeft niet met partijpolitiek te maken. Het is een algemeen belang. Als mogelijke bouwlocaties denkt PE aan; Drieluik, De Driesprong, De Leemkuul, het bankgebouw op de hoek Horsterweg – Molenweg en het herontwikkelen van de locatie Rehoboth/Dillenburg. Locatie taxi Bakker zou ook nog eens bekeken kunnen worden.
Ook zijn maatregelen nodig op het vlak van het Verzorgd Wonen voor de groeiende groep ouderen met lichtere verzorgingsbehoeften. Tot voor kort konden deze mensen terecht in het verzorgingstehuis. Maar de verzorgingstehuizen in zijn huidige vorm gaan verdwijnen. Dat betekent dat woningen van ouderen meer levensloopbestendig dienen te zijn. Én dat er in de woonomgeving voldoende voorzieningen zijn op het vlak van diensten, zorg en welzijn.