Rotonde Margrietschool

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Inbreng van raadslid Dirk de Vries Reilingh in de raadsvergadering van donderdag 31 mei 2012

De voorgestelde rotonde op het kruispunt bij de Margrietschool heeft de fractie van Progressief Ermelo bijzonder beziggehouden. Dat is mijns inziens ook terecht: het gaat hier om een zware zaak, namelijk de verkeersveiligheid van fietsende basisscholieren t.o.v. zwaar vrachtverkeer, voornamelijk afkomstig van Kerkdennen.
De vraag is hoe je het huidige kruispunt het best kan aanpakken om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. Het lastige hierbij is dat diverse verkeersdeskundigen het niet altijd met elkaar eens blijken te zijn.
Bij de beoordeling van de plannen zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan.
Allereerst hebben we aan de wethouder extra informatie gevraagd over een nadere uitwerking van het gemeentelijke plan, de zogenaamde Venrayse variant. Die informatie hebben we vlot gekregen, waarvoor onze dank.
Na bestudering van de plannen  hebben we de stukken voorgelegd aan de deskundige binnen onze partij, die zich beroepsmatig bezighoudt met verkeer.
Zijn conclusie was, dat hij twijfels heeft over de verkeersveiligheid van de voorgestelde oplossing (de rotonde).
Daarom heeft mijn fractie nu behoefte aan een formele second opinion.
Wij vragen dan ook aan de wethouder om een onafhankelijk bureau naar het plan te laten kijken en dan vooral te focussen op de vragen rondom de veiligheid van de fietsers en de zogenaamde dode hoek*) problematiek.
Biedt de gepresenteerde rotonde op dit punt voldoende garanties?
En, voorzitter, in afwachting van het resultaat van zo’n second opinion is het misschien mogelijk om alvast een aantal voorlopige voorzieningen te treffen op het bestaande kruispunt, zoals de aanleg van zebrapaden?
Tot slot het eigenlijke raadsvoorstel: de vaststelling van het bestemmingsplan. Mijn fractie heeft er geen bezwaar tegen om dit nu al vast te stellen.

*) De dode hoek problematiek slaat op het feit dat fietsers (en zeker kleine fietsers) gevaar lopen over het hoofd te worden gezien door bestuurders van rechtsafslaande vrachtwagens.
Dit gevaar kan zich ook voordoen bij rotondes.