Masterplan Centrum Ermelo

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

In de raadsvergadering van 28 juni 2012 stond het Masterplan Centrum Ermelo op de agenda. Omdat tijdens de commissievergadering al duidelijk werd dat de wethouder Openbare Werken er niets voor voelde om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor een bewaakte fietsenstalling, heeft PE een motie ingediend waarin zij het college verzoekt om de zorginstellingen uit te nodigen om met een initiatief te komen voor een bewaakte fietsenstalling nabij het winkel/stationsgebied. De motie, mede ingediend door het CDA, de SGP en de ChristenUnie, is aangenomen.

Lees verder voor de inbreng van raadslid Anneke Knoppert in de raadsvergadering van donderdag 28 juni.

 

 

“Na een uitgebreide behandeling in de commissievergadering en een week vol overleg, e-mails en gesprekken wordt er vanavond, door het college, aan ons gevraagd om dit Masterplan Centrum vast te stellen. Dit Masterplan is het resultaat van de samenwerking van de gemeente met de begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de klankbordgroep, de OVE, het Bedrijfschap Detailhandel en de Kamer van Koophandel.

Het is een goed Masterplan vol kaders, ideeën, toelichting, uitleg, foto’s, voorbeelden en impressies. En laten het nu net deze voorbeelden en impressies zijn die op dit moment zoveel onrust veroorzaken.

In dit Masterplan worden een aantal ontwikkellocaties aangewezen en voorzien van impressies. Sommige impressies kunnen op veel instemming rekenen, anderen juist op veel tegenstand. Maar eigenlijk doet het er op dit moment niet zoveel toe wat wij met z’n allen van deze impressies vinden, omdat wij vanavond geen besluit nemen over de exacte invulling van de ontwikkellocaties.
De fractie van Progressief Ermelo vertrouwt erop dat het college alle plannen die ingediend zijn en nog zullen worden en die passen binnen de kaders die wij vanavond met elkaar gaan vaststellen aan de raad zal voorleggen. Dat is het moment om daar inhoudelijk op in te gaan.

Het lijkt mij niet verstandig om iets te zeggen over alle punten uit het Masterplan, dat zou mijn betoog wel heel erg lang maken en daar zit niemand op te wachten neem ik aan.
–    Verstandig om het mogelijk te maken om woningen te realiseren in het centrum, m.u.v. in het kernwinkelgebied. Dit schept mogelijkheden voor ouderen- en jongerenhuisvesting zowel als eengezinswoningen. En dan niet alleen appartementen maar ook grondgebonden woningen.
–    Wij zijn enthousiast over de plannen voor de openbare ruimte: mooie doorlopende bestrating, een groen Raadhuisplein, een ruim en open Pauwenplein, parkeerplaatsen die aan het zicht onttrokken worden, bescheiden reclame uitingen, veel bankjes en mooie verlichting. En natuurlijk het bomenplan!
–    Het plan om de auto te gast te laten zijn in de Stationsstraat verdient ook onze steun. Op die manier komen wij en aan de wensen van de ondernemers tegemoet die graag bereikbaar willen blijven voor auto’s en  maken wij het veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers.
–    Het parkeerverwijssysteem is goed om onnodig rondrijden op zoek naar een parkeerplaats te voorkomen. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om te kijken naar de mogelijkheden om dit systeem te laten functioneren op zonne-energie. Wij streven er immers naar om een zo groen mogelijke gemeente zijn.
–    Ook de aandacht die de fiets krijgt in dit Masterplan Centrum spreekt ons aan. Zo is er het al eerder door mij genoemde ‘auto te gast’ regime. En fietsers mogen tot 11 uur ’s morgens door het kernwinkelgebied fietsen, iets dat heel belangrijk is voor mensen die slecht ter been zijn.
–    Het fietsparkeren krijgt een eigen pagina in hoofdstuk 6 van deel 2. Hier zijn wij blij mee omdat goede parkeergelegenheid voor de fiets het gebruik van de fiets bevordert. Als je even snel een paar boodschappen moet doen is het fijn om de fiets dichtbij de winkel neer te kunnen zetten. En ook de geplande kleinere fietsparkeerplaatsen bij de entrees van het winkelgebied dienen een doelgroep. Wat nog ontbreekt is een bewaakte fietsenstalling. Veel mensen fietsen op dure, al dan niet elektrische, fietsen en laten deze fietsen liever niet onbewaakt achter terwijl zij gaan winkelen. Daarom heeft de fractie van PE samen met de fracties van de SGP, het CDA en de CU een motie voorbereid waarin zij het college verzoekt om Ermelose zorginstellingen uit te nodigen om met een initiatief te komen om een bewaakte fietsenstalling te realiseren. Deze motie willen wij graag in de tweede termijn indienen.

Als afsluiting wil ik nog even terugkomen op wat ik aan het begin van mijn betoog al gezegd heb. Laten wij met z’n allen dit Masterplan beoordelen op wat het is: een masterplan waarin de kaders en het beleid vastgelegd worden waarbinnen de plannen voor het centrum gerealiseerd kunnen worden!”