Algemene beschouwingen 2012

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Inbreng door fractievoorzitter René Arts in de raadsvergadering van donderdag 5 juli 2012

“Het accent zal liggen op onze visie op deze collegeperiode.

De Raad
Wij denken dat er de afgelopen 2 jaar binnen de Raad een vrij constructieve sfeer is ontstaan waarin men meer open staat voor meningen en suggesties van elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de stemverhoudingen bij de verschillende voorstellen, waarin het ook voorkomt dat oppositie en coalitiepartijen elkaar opzoeken om bijvoorbeeld samen met  een motie te komen. Dat vinden wij een goede zaak.
Wel zou het goed zijn als een aantal raadsleden zich wat zou matigen in de hoeveelheid woorden die gebruikt worden (ik noem geen namen). Dit zou de helderheid van de boodschap ten goede komen en dan kunnen wij ook wat eerder naar huis. Bovendien zal de aantrekkelijkheid voor volgers van onze vergaderingen groter worden.
Er is geen direct verband tussen kwaliteit en kwantiteit.

Onze eigen fractie heeft te maken gehad met veel personele wijzigingen in korte tijd. Wij hopen dat u dat niet als lastig ervaren heeft.

Het College is de afgelopen twee jaar met een aantal zaken voortvarend bezig geweest.
Het Klimaatuitvoeringsprogramma, met ambitieuze doelen en een behoorlijke hoeveelheid geld, is vastgesteld. Overigens zien wij wel uit naar de uitvoering van een aantal concrete plannen. Is er bijvoorbeeld al bekend wanneer wij het revolverend fonds kunnen verwachten? Wij vertrouwen er op dat dit een stimulerende werking kan hebben naar burgers als het gaat om duurzaamheid en het geld is er. Het geld komt bovendien weer terug zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Hergebruik van geld, hoe duurzaam wil je zijn! Niet betaald uit deze gelden, maar ik wilde het toch even noemen: het sedumdak op de Margrietschool  ligt er prachtig bij!

De notitie Wijkgericht Werken is vastgesteld en wijkteams zijn ingesteld. De wijken zullen in deze tijd van  een terugtredende overheid een steeds belangrijker functie krijgen op sociaal gebied. Wij zien uit naar de eerste evaluaties.
Onderzoek wijst uit dat het Accommodatiebeleid niet alleen een bezuinigingsmaatregel hoeft te zijn, maar ook kansen biedt.
Het College is hard aan de gang met het zoeken naar de samenwerking met omliggende gemeenten. Dit juichen wij toe. Wat helaas niet meewerkt is dat omliggende gemeenten nog wel eens willen afhaken of aan de rem gaan hangen.
De Structuurvisie is vastgesteld en ook met de Centrumvisie zijn wij voortvarend, volgens sommigen zelfs té voortvarend, bezig. Een boekwerk waarin ook veel slimme combinaties aan de orde komen van kwaliteiten binnen onze gemeenten, zoals zorg en recreatie.
De bewaakte fietsenstalling vanuit het initiatief van een zorginstelling is overigens ook een mooi voorbeeld van het slim combineren van functies.

Op het gebied van ouderenhuisvesting hebben we nog wel wat slagen te maken. Het is echt noodzakelijk dat er op korte termijn al plekken bij komen.
Wat er aan bezuinigingen nog op ons afkomt is deels onzeker.
Het komen tot een Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (GVVP)) met een breed draagvlak wordt zoals altijd een lastige klus.

Wij hebben een bezuiniging gepland van 1 miljoen op de organisatie. Toch willen wij nog van alles. Wij willen onze waardering uitspreken voor de ambtenaren die onder lastige omstandigheden (organisatieveranderingen) veel werk verzetten om de doelen te helpen verwezenlijken. Overigens zou het goed zijn als ook raadsleden kritisch zouden kijken of ze niet een onevenredig groot beroep doen op ambtelijke ondersteuning.”