Voorstel ontmanteling bio-energiecentrale Calluna

geplaatst in: 2012, Algemeen | 0

Een belangrijk agendapunt in de raadsvergadering van donderdag 13 september 2012 was het raadsvoorstel tot ontmanteling van de bio-energiecentrale bij Calluna. Hieronder kunt u de inbreng in de raadsvergadering lezen van raadslid Dirk de Vries Reilingh.

“Voorzitter,
De fractie van Progressief Ermelo is het eens met het raadsvoorstel tot ontmanteling van de bio-energiecentrale bij Calluna. Wij willen hierbij de wethouder de ruimte geven om te bepalen hoe ver deze ontmanteling moet gaan, d.w.z. zijn er wellicht nog onderdelen die bruikbaar blijven.
Volgens mij is er geen andere oplossing voor de BEC. Het is de dramatische afloop van een project dat zo hoopvol begon. Heel erg jammer.
De Tebodinrapporten vond ik  helder en volledig. We hadden gelukkig ook voldoende tijd om ze te bestuderen.
Een leermoment voor de toekomst zou moeten zijn:  zorg voor een langjarige leveringscontract van de brandstof met van te voren vastgelegde prijzen. Anders ben je helemaal aan de markt overgeleverd en we zien nu hoe fout dat kan lopen.
De heer Oosterhoff heeft in de commissie een interessante inspraak gehouden over de mogelijkheden van een houtgestookte centrale. Hij komt hierbij tot andere conclusies dan Tebodin. Het moet uitgezocht worden waar het verschil in zit.
Essentieel bij dit alles is echter de toekomst van Calluna. Tebodin spreekt van een mogelijke sluiting over 3 jaar. De wethouder heeft het in de krant echter alleen over inkrimping. Daar moet eerst duidelijkheid over komen. Maar in de tussentijd moeten we wel gaan nadenken over de mogelijkheden van houtstook. Als alternatieve verwarmingsbron vind PE dit zeker interessant en dan hoeven, wat ons betreft, de financiën niet het enige criterium te zijn. Ook de milieuvoordelen spelen zeker mee. Maar dan moeten deze voordelen wel overtuigend zijn. De voorbeelden van ontwikkelingen in den lande zijn hierbij niet heel erg hoopgevend.
Kortom: graag een nadere studie van de mogelijkheden van houtstook, zowel bekeken uit financieel als uit milieuoogpunt bekeken.
Ik zou daar graag tijd aan willen besteden in een speciale commissievergadering.”