Parkeerplaats voor fietsen

geplaatst in: Algemeen | 0

Het college van burgemeester en wethouders start een onderzoek op welke lokaties in het centrum op de korte termijn fietsparkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. De fietsparkeerplaatsen moeten de oplossing zijn voor tot nu toe vaak lukraak geparkeerde fietsen. Wat een rommelig beeld schept alsook obstakels zijn voor mensen met een visuele beperking tot scootmobielers.
In het onderzoek wordt rekening gehouden met de diverse tips en ideeën die zijn aangereikt door de Ondernemersvereniging Ermelo (OVE) en de Fietsersbond. Zo voelt de OVE veel voor een voorziening in de buurt van de Enk, de Rabobank en de ING bank en de Fietsersbond voor een tijdelijke fietsroute rondom de Enk. Daarnaast wordt de motie van Progressief Ermelo betrokken in het onderzoek. Hierin wordt gepleit voor bewaakte fietsenstallingen in de buurt van het winkel- en stationsgebied, die moeten worden ‘geëxploiteerd’ door de zorginstellingen.