Kwijtschelding

geplaatst in: 2013, Algemeen | 0

De gemeenten krijgt van het Rijk drie extra mogelijkheden om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te verlenen. De mogelijkheid van kwijtschelding  aan zelfstandigen wilde het College eerst niet verder uitwerken. PE was het hier niet mee eens. Het College komt nu toch met een voorstel naar de Raad.

De gemeente kan nu bij kwijtschelding ook de AOW norm hanteren, in plaats van alleen de bijstandsnorm. Ook is er de mogelijkheid om de kosten voor kinderopvang mee te nemen als uitgaven bij verzoeken om kwijtschelding.
Het College stelt voor van beide mogelijkheden gebruik te maken. PE juicht dit toe.

De mogelijk tot kwijtschelding aan zelfstandigen wilde men oorspronkelijk niet uitwerken; dat zou erg lastig zijn. Na vragen van PE en diverse andere partijen zal het College nu wel met een voorstel komen. Het zal dan lopen via het minimabeleid, zoals bijvoorbeeld  in Nunspeet gebeurt. Een mooi succesje en ook nodig want ook veel zelfstandigen hebben het financieel moeilijk.