Openbaar toilet: nog even ophouden

geplaatst in: 2002 | 0

Er heerst grote onduidelijkheid over de mogelijke komst van een openbaar toilet. Twee jaar geleden drong Progressief Ermelo aan op het plaatsen van een openbaar toilet in het centrum van Ermelo. Dit voor het gemak van de vele toeristen maar ook de eigen inwoners (ouderen, ouders met kleine kinderen) zouden hier dankbaar gebruik van kunnen maken.

In het reeds door de gemeenteraad aangenomen ‘toeristisch recreatief beleidsplan’ is ook voorzien in de komst van een openbaar toilet. In de verkiezingscampagne van 2002 spraken meerdere politieke partijen zich uit voor de komst ervan. Uit de voorjaarsnota bleek echter -in een enkele bijzin- dat het college ervan af wilde zien. Progressief Ermelo heeft hier in de commissie ABZ van 13 juni protest tegen aangetekend. Het college heeft nu toegezegd ‘met een nader onderbouwd standpunt te komen en nog niet tot definitieve besluitvorming te zijn gekomen’. PE houdt dus nog hoop.