Geld achter de hand voor transities sociale sector.

geplaatst in: Algemeen | 0

17 juli 2013 – Ermelose raadsleden stelden afgelopen donderdag de kadernota 2013 van het college unaniem vast. De fracties bruisten deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces nog duidelijk van de energie. Zo werden veel voorstellen gedaan en moties ingediend.

Zo kwam het CDA bijvoorbeeld met het voorstel om leegstaande winkelpanden in het centrum beschikbaar te stellen voor jongerenhuisvesting. Wethouder Van den Bosch gaf aan dat college hierover positief staat. “Met de notitie die wij zullen gaan maken over het gebied tussen de Rabobank en de Verbinding zullen wij dit idee meenemen”, beloofde hij.
Progressief Ermelo kwam met twee moties. Samen met CDA e CU riep zij het college op 200.000 euro te reserveren om de ergste klappen te kunnen opvangen bij het overhevelen van taken in het sociale domein van overheid naar gemeente, mocht dat nodig zijn. SGP en VVD stelden dat de algemene reserve er al is om uit te putten, mocht dit onverhoeds nodig zijn. Uiteindelijk schaarden de meeste fracties zich toch achter de motie, deze werd dan ook aangenomen.
Fietsen langs terrassen
Ook diende PE samen met VVD een motie in voor een budget voor beeldende kunst in het nieuwe centrum. Zij wil dat het college de 158.338 euro die in het afgelopen jaar was overgeheveld naar een ander potje ‘vrij te besteden’ in verband met beperkt gebruik, weer terug bestemd zou worden voor kunst, en dat dan in te zetten voor kunst in het centrum. Deze motie kreeg van geen andere fracties steun.
CU kwam samen met VVD, PE en CDA met een motie om het fietsknooppunten netwerk uit te breiden. De fracties willen dat fietsers door deze paden onder meer langs de Ermelose winkels en terrassen en langs het Romeins Marskamp worden geleid. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Geluksbudget
VVD kwam deze raad met een opvallende motie voor een ‘geluksbudget’. De fractie wil dat het college 5000 euro reserveert voor een pilot om kwetsbare inwoners die in een isolement zijn geraakt te helpen. In deze pilot krijgen tien van deze inwoners – vooraf goed uitgeselecteerd – een eenmalige subsidie van 500 euro voor een mentale ‘boost’. Dit geluksbudget wordt volgens de VVD al in 16 gemeenten van Nederland succesvol ingezet. De motie werd gesteund door twee leden van PE, de andere fracties zagen te veel haken en ogen om het college hiervoor aan het werk te zetten. De motie werd verworpen.