Contact met de inwoners, ook buiten campagnetijd

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

De eerste door PE georganiseerde politieke fietstocht was in 1997: Met Progressief Ermelo op de PEdalen. Ook het eerste wijkspreekuur stamt uit 1997. Sinds 2008 is dit wijkspreekuur vervangen door een (bijna) maandelijks spreekuur voorafgaand aan de fractievergadering. En dan zijn er nog de zaterdagen dat de fractie van PE in het dorp staat om met de inwoners van Ermelo te praten over actuele zaken zoals bezuinigingen, het accommodatiebeleid en het al dan niet autovrij maken van het Raadhuisplein. In ons verkiezingsprogramma schrijven wij hier het volgende over:

 

Progressief Ermelo werkt niet alleen binnen de muren van het gemeentehuis. Integendeel. De vertegenwoordigers van Progressief Ermelo staan midden in de samenleving en zijn daarin actief. Ook zoeken we contact met inwoners en organisaties binnen Ermelo. Zo gaan we jaarlijks meerdere malen op diverse plekken in het dorp in gesprek met bewoners om hun mening te peilen. Ook organiseren we fietstochten rondom thema’s die spelen in het dorp. We doen mee met de jaarlijkse afval opruimdag. En we hebben de afgelopen vier jaar met veel organisaties contact gehad, zoals wijk- en buurtverenigingen, belangengroepen, sport- en natuur-verenigingen, verenigingen en organisaties op sociaal gebied. Teveel om op te noemen. Het doel van al die contacten was het signaleren van problemen en het bijdragen aan oplossingen vanuit ons gedachtegoed. De komende jaren zetten wij dit voort.

Klik hier om ons volledig verkiezingsprogramma te lezen