Progressief Ermelo zorgt voor de zorg

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0
De zorgspecialisten van PE: Alex Kleijnen, Bea van ’t Hul, René Arts (v.l.n.r.)

De komende jaren zullen mensen die zorg nodig hebben steeds vaker terug moeten vallen op familie, vrienden, kennissen en buren; de zogenaamde mantelzorgers. Maar niet iedereen kan (altijd) terugvallen op mantelzorg. Ook kan mantelzorg niet altijd toereikend zijn. Daarom vindt Progressief Ermelo dat er voor mensen die dit echt nodig hebben, professionele zorg beschikbaar is. Waar het kan, willen we de regie zoveel mogelijk bij de zorgvrager leggen, zodat deze een maximale invloed krijgt op de geleverde zorg. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen de keuze hebben tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura.

 

Voor de gemeente zien wij een belangrijke rol in het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook vinden wij dat de gemeente een actieve rol dient te spelen in het organiseren en (financieel) mogelijk maken van respijtzorg. Bij respijtzorg neemt een beroepskracht of vrijwilliger de mantelzorgtaken (tijdelijk) over. Bijvoorbeeld omdat de zorg voor de naaste te intensief is geworden. De zorgvrager kan de respijtzorg zowel aan huis als buitenshuis krijgen.

Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Daarom willen wij de huishoudelijke hulp via de thuiszorg zo veel mogelijk op peil houden. Het salaris voor thuiszorgmedewerkers dient in overeenstemming te zijn met de CAO die voor hen van toepassing is.

De methodiek van Eigen Kracht ondersteunt mensen in het, samen met hun netwerk, zelf oplossen van problemen. Wij vinden dat de gemeente deze vorm van hulp moet stimuleren en ondersteunen.

Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat we als samenleving zorgzaam zijn voor elkaar. Wij zien dan ook een actieve rol voor wijkbewoners om bij te dragen aan elkaars welzijn. Mensen in de wijk kennen vaak elkaars problemen en weten mogelijkheden om elkaar bij te staan. Naast de inwoners, zijn wijkzorgteams van belang voor het welzijn van mensen. Het is hun rol om in wijken en buurten samenhang te brengen in de verschillende vormen van hulp, zoals welzijn, ondersteuning, jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsintegratie. Progressief Ermelo wil een laagdrempelige toegang voor lichtere vormen zorg en ondersteuning; een indicatiesysteem is hiervoor niet nodig. Bij de aanvraag mag de hulpvrager zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het welzijnswerk, als onderdeel van het wijkzorgteam, ondersteunt mensen zodat zij kunnen blijven meedoen in het maatschappelijk leven. Daartoe stimuleert zij onderling contact. Om dit te ondersteunen is het belangrijk dat er in iedere wijk een ontmoetingsplek is voor gezamenlijke activiteiten en welzijnsvoorzieningen.

De zorg houdt niet op bij Ermelo. Ontwikkelingssamenwerking en bewustwording van het feit dat er landen zijn waar men het veel slechter heeft, is altijd nodig. Wij zijn er voorstander van dat de gemeente ondersteuning biedt aan internationaal maatschappelijk betrokken organisaties die in Ermelo actief zijn.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen