Ermelo voor alle leeftijden (wonen in Ermelo, deel 3)

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Jongeren; HET campagnewoord voor deze verkiezingen lijkt het. Jongeren op de kandidatenlijsten, jongeren die voor Ermelo ‘behouden’ moeten worden om de leefbaarheid van ons dorp te garanderen, jongeren die geschikte huisvesting nodig hebben. Ook Progressief Ermelo schenkt extra aandacht aan jongeren op het gebied van wonen. In ons verkiezingsprogramma staan twee concrete voorstellen hoe wij hier mee aan de slag willen. Ten eerste: kleinere woningen worden beschouwd als onzelfstandige woonruimte zodat er geen huurpunten voor ingeleverd hoeven worden. Ten tweede: een campus voor (studerende) jongeren met een gezamenlijke woonruimte en keuken zodat ook jongeren die tijdens hun studie in Ermelo willen blijven ‘op kamers’ kunnen wonen.
Uiteraard hebben wij ook goede woonvoorstellen voor starters en senioren. U leest er alles over in ons verkiezingsprogramma!

 

Voor starters met een smalle beurs zien wij graag goedkopere mogelijkheden om in hun woonruimte te voorzien. Wij denken aan grondgebonden eengezinswoningen waarbij verschillende vormen van bouwen en beheer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld casco bouwen en vormen van huurkoop of erfpacht.

Voor jongeren willen we voldoende  kleine studio’s en appartementen beschikbaar hebben. Wij willen dat woningen tot 40 m2 worden beschouwd als onzelfstandige woonruimte. Dit maakt het mogelijk dat jongeren bij het aanvaarden van een dergelijke woning geen huurpunten verliezen. Hierdoor is het betrekken van deze, vaak wat kleinere en oudere woningen, aantrekkelijker voor jongeren. Ze houden voldoende huurpunten over om na verloop van tijd te kunnen doorstromen naar een grotere woning.

Voor ouderen willen we vooral seniorenwoningen in het centrum. Bestaande seniorenwoningen in de wijken willen we laten renoveren voor ouderen die daar willen blijven wonen. Wij willen de doorstroom van ouderen vanuit een eengezinshuurwoning naar een seniorenhuurwoning stimuleren om eengezinswoningen voor (jonge) gezinnen beschikbaar te krijgen. Daarvoor is het nodig dat ouderen niet (onevenredig) méér huur moeten gaan betalen voor een kleinere woning. Dit kan door ouderen hetzelfde percentage van het maximale huurbedrag te laten betalen voor de seniorenwoning als dat ze betaalden voor de eengezinswoning die ze achterlaten.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen