Bijzondere woonvormen voor jong en oud (wonen in Ermelo, deel 4)

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Progressief Ermelo wil de bouw en verbouw van bijzondere woonvormen stimuleren. Wij denken dan aan groepswonen voor ouderen en vormen van begeleid wonen bijvoorbeeld in de Dillenburg en Rehoboth. Ook willen wij de komst van een campus voor jongeren stimuleren. Een campus is een woonvorm voor meerdere (studerende) jongeren; naast een gezamenlijke woonruimte en keuken heeft elke bewoner zijn eigen slaapkamer.

Wij zien, naast de Dillenburg en Rehoboth, mogelijkheden om recreatieparken ten westen van de spoorlijn die hun recreatiefunctie willen beëindigen, voor deze vorm van jongerenhuisvesting om te vormen.

Klik hier om het hele verkiezingsprogramma te lezen.