In de buurt bij elkaar op de koffie

geplaatst in: 2014, Algemeen | 0

Wij zijn voor een multifunctioneel gebruik van gebouwen. Scholen die ‘s avonds bijvoorbeeld leegstaan, kunnen prima voor andere wijkactiviteiten gebruikt worden. Ook zien wij voorschoolse – en naschoolse opvang en onderwijs graag binnen dezelfde gebouwen. Wij willen voldoende accommodaties verspreid over de gemeente om zo bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijken.

Progressief Ermelo vindt het belangrijk dat de gemeente zorgt voor uitbreiding en onderhoud van speel- en sportvoorzieningen. Daarbij kan de gemeente de zelfwerkzaamheid van mensen bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik van voorzieningen – onder professionele begeleiding – stimuleren. Als dit voor de gemeenten een kostenbesparing oplevert is hiervoor ook een vergoeding voor buurtvoorzieningen of buurtactiviteiten mogelijk.

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Het nieuw te realiseren kulturhus ‘de Dialoog’ aan het Raadshuisplein moet bijdragen aan een aantrekkelijk leefklimaat, zowel binnen als buiten. Het Raadhuisplein als huiskamer van Ermelo moet autovrij worden en geschikt gemaakt voor het houden van evenementen.

Klik hier als u het volledige programma wilt lezen