Even voorstellen: onze kandidaten!

geplaatst in: Algemeen | 0

Bea van ’t Hul, plaats 4
“Sinds 1988 woon ik in Ermelo, zoals bij zo vele Ermeloërs was het werken in “de zorg” wat me naar Ermelo bracht. De mix van autochtone en import Ermeloërs, die bij verschillende instellingen werken, maakt dat Ermelo een open, naar buiten gekeerde gemeenschap heeft. 
Ermelo heeft prachtige natuur; als ik mijn rondje hardloop in bos en over de heide of in de Telgter Eng, dan realiseer ik steeds weer wat een geluk we hebben dat we zo naar buiten kunnen stappen en ook echt buiten kunnen zijn! Dit maakt het wonen hier erg prettig. 

Rond 2000 ben ik voor het eerst actief geworden in de politiek: samen met de huidige fractievoorzitter van Progressief Ermelo, René Arts, deed ik dit vanuit de Socialistische Partij (SP). Ik raakte erbij betrokken vanuit activiteiten in mijn eigen wijk. Dit vind ik belangrijk: betrokkenheid ín de wijk en vanuit de wijk. 
Progressief Ermelo doet dit met haar jaarlijkse fietstocht door de wijken, het bezoeken van instellingen en verenigingen en door 3-4 maal per jaar (ook buiten verkiezingstijd) de straat op te gaan. Deze acties zijn om de inwoners te ontmoeten en met hen te praten over de zaken die hen aangaan in Ermelo. 

In 2006 deed de SP in Ermelo niet mee met de verkiezingen en ben ik lid geworden van Progressief Ermelo (PE). Na een politiek rustige periode ben ik weer gestart in de steunfractie van PE om in april 2012 fractievertegenwoordiger te worden. 
Als fractievertegenwoordiger neem ik deel aan de commissie Openbare Werken & Sport en de commissie Samenleving.  
Gedeeltelijk sluiten de onderwerpen in deze commissies aan bij de kennis en ervaring die ik heb als sporter en lid van een fanatiek sportend gezin, als ook als werker in de (jeugd-)GGZ. De komende jaren delegeert de rijksoverheid steeds meer taken op gebied van welzijn en zorg naar de gemeenten, hier gaat eerst een flinke bezuiniging aan vooraf. Ik wil mijn praktijk ervaring inzetten ten bate van het behartigen van belangen van de mensen die dit betreft. Ik zie het als een uitdaging om zorg dichtbij georganiseerd te krijgen met weinig overhead zodat de bezuinigingen opgevangen kunnen worden en inwoners die dit nodig hebben een zo goed mogelijke zorg en begeleiding kunnen ontvangen”.