In vergadering met ouderenbond PCOB

geplaatst in: Algemeen | 2

door Alex Kleijnen – Door een terugtredende Rijksoverheid is er in de afgelopen jaren op het sociale vlak het nodige veranderd. Tegenwoordig is het beleid gericht op zelfredzaamheid en zelfstandig wonen. De verzorgingshuizen moesten afgebouwd, ouderen wonen steeds langer thuis. De gemeente steunt waar nodig. Onze fractie was daarom benieuwd naar de gedachten en ervaringen van de PCOB over deze nieuwe situatie.

Het werd een genoeglijk gesprek met de heren bestuursleden Van Santen en Reingoudt.

De PCOB telt ongeveer 600 leden en heeft als doelstelling: belangenbehartiging, participatie en ontmoeting. Er wordt in hun kringen niet lichtvaardig gedacht over het verdwijnen van de verzorgingshuizen. Deze hadden namelijk ook een belangrijke sociale functie voor de in- en aanwonenden. Ouderen die nu alleen zelfstandig wonen lopen meer kans op vereenzaming. Opletten dus. Uitgesproken positief is de PCOB over woonvormen zoals de Vijverhof (zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte). Daar mogen er wel meer van komen. Ook de zogenaamde blijverslening heeft de belangstelling. Verder staat op hun verlanglijstje om betrokken te worden bij de plannen van de Zorggroep Noordwest-Veluwe op het voormalig Rehobothterrein.

2 reacties

  1. Tino van Prehn

    Op zich een interessante ontwikkeling. Maar ik ontkom er niet aan om het ook te zien als een maatschappelijke verloedering voortkomend uit ‘rechts’ bezuinigingsbeleid. Er zijn alweer teveel voorbeelden van gedwongen ‘participatie’ Opgelegde -dus onvrijwillige – mantelzorg, GGZ bezuinigingen etc etc Prima om de krachten te bundelen MAAR denk hier vooral bij de komende verkiezingen aan!

    • Alex Kleijnen

      Je zorgen zijn begrijpelijk Tino. Vooral in de psychiatrie waar jij werkzaam bent, is veel veranderd. Minder bedden. Problemen moeten nu overwegend in de thuissituatie worden opgelost of dragelijk gemaakt (ambulante hulp) Hetzelfde gebeurt in de ouderenzorg. De verzorgingshuizen afgebouwd. De teneur is hetzelfde. Als je het positief wilt bekijken zou je kunnen zeggen dat dit beleid van de Rijksoverheid een hardhandig afgedwongen vorm van emancipatie is. Mensen worden meer op zichzelf teruggeworpen en moeten meer vertrouwen op eigen kunnen, zelf oplossingen bedenken. Bijv. alternatieve woonvormen. De gemeente moet in deze nieuw ontstane situatie ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral de mensen die geen eigen supportsysteem hebben. En dat betekent: voldoende huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagopvang bieden. Als er nog wel een mantelzorger is, deze maximaal ontlasten.