Een Cultuurhuis voor Ermelo

geplaatst in: Algemeen, column | 7

Door Anneke Knoppert – Een HVBC; iedereen heeft het erover, maar wat is het nu eigenlijk?

In de Kadernota 2018, het stuk waar de plannen voor het komende jaar in staan, staan een paar onderwerpen waar veel over te doen is: Calluna, Kerkdennen en het HVBC.

Deze laatste, het Huis van Bestuur en Cultuur, zorgt voor veel verwarring. Is dit nu de zoveelste verbouwing van het gemeentehuis? Nee dus.

In 2012 heeft de raad in het kader van de bezuinigingen besloten dat we minder subsidie in gebouwen moeten steken zodat er meer geld overblijft voor de dingen waar het om gaat. Organisaties zoals Welzijn Ermelo, Vuvera (volksuniversiteit), de bibliotheek, theater de Dialoog en Cultuurkust hebben aangegeven dat ze in de toekomst waar mogelijk samen willen werken. Door ruimtes te delen besparen ze geld en kunnen ze gebruikmaken van elkaars talenten en mogelijkheden. Zo kunnen de leerlingen van Vuvera en Cultuurkust tentoonstellingen en voorstellingen organiseren in de bibliotheek. En de bibliotheek organiseert bijvoorbeeld boeklezingen in de theaterzaal met vooraf en in de pauze muziek van de leerlingen van muziekschool. Een heus Cultuurhuis dus waar voor iedereen iets te beleven valt maar vooral waar iedereen welkom is. Met als middelpunt een horecagelegenheid voor bezoekers van het Cultuurhuis, medewerkers van de gemeente en alle andere (‘gewone’) mensen die iets willen eten of drinken.

Dit Cultuurhuis moet komen in het stuk langs het Raadhuisplein dat loopt vanaf de Dialoog tot aan de Stationsstraat. Om goed bruikbare ruimtes te maken zal er verbouwd moeten worden; er wordt nu immers heel anders gebruik van gemaakt. Omdat de raadszaal nu maar weinig gebruikt wordt is het de bedoeling om die ruimte ook aan te passen aan het idee van samen delen.

Dus nee, het Huis van Bestuur en Cultuur is geen andere benaming van weer een verbouwing van het gemeentehuis zoals soms gedacht wordt, maar van een Cultuurhuis dat toevallig aan het gemeentehuis grenst en het daardoor mogelijk maakt om ook daar ruimtes samen mee te delen.

7 reacties

 1. H van Isselmuden

  Niet dien, zonde van het geld. Weer zo’n prestige object. Gebruik het voor het nieuwe zwembad, dus met recreatie gedeelte

  • Anneke Knoppert

   Een prestige object? Volgens mij gewoon het inlossen van beloftes gedaan aan meerdere organisaties van wie de huur al opgezegd is door de gemeente met daarbij de belofte dat er voor nieuwe huisvesting gezorgd zal worden. Dit is al in 2012 door de raad besloten middels het vaststellen van het accommodatiebeleid en is ook al in gang gezet met als meest in het oog springend voorbeeld de verhuizing van de bibliotheek naar hun tijdelijke plek in het gemeentehuis. De verbouwing kost zeker geld, maar het niet meer hoeven te onderhouden en verwarmen van alle verschillende meest verouderde gebouwen bespaart veel. De verhuizing van de bibliotheek wordt door iedereen als een vooruitgang gezien: sterk verbeterde openingstijden op een meer zichtbare locatie. Dit geldt straks ook voor de andere organisaties die gebruik gaan maken van het Cultuurhuis.

  • H van Isselmuden

   De Parasol gaat naar een ander onderkomen en wie subsidieert dat, de biljartclub is naar de Heerlickheijd gegaan. En over de bibliotheek zullen we het maar niet hebben.

  • Anneke Knoppert

   De Parasol heeft zelf uitdrukkelijk aangegeven in wijk West te willen blijven omdat daar veel van hun bezoekers wonen. Zij ontvangen subsidie van de gemeente voor het werk wat zij doen. Hun huidige (tijdelijke) verhuizing is noodzakelijk omdat de Leemkuul binnenkort gesloopt zal worden, daarna kunnen zij gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte die speciaal op verzoek van de raad in het bouwplan opgenomen is.
   De bibliotheek kan bij verhuizing alles meenemen, tot en met de vloer toe; alleen de verf op de muren blijft achter. Het is jammer dat de realisering van het cultuurhuis zo lang op zich laat wachten en dat er zoveel tijdelijke huisvesting nodig is.

 2. G. Heemskerk

  Alle ingredienten voor een ‘cultuurhuis’ zijn nu al aanwezig. Wat er nog bij hoort is een heldere samenvoegende visie met dito beleid. Maar dat moet uitvoerbaar zijn gezien de in onze gemeenschap aanwezige -nog niet gebruikte- menskracht. Wel ‘bottum-up’ werken voor het broodnodige draagvlak! Een cultuurhuis is van de gemeenschap en niet voor het gemeentebestuur.

  • Anneke Knoppert

   De ingrediënten zijn er inderdaad, nu de uitvoering nog. Gelukkig is het een ‘bottum-up’ verhaal, maar dan moet er zo onderhand wel iets concreets gebeuren; anders verliezen de organisaties het vertrouwen. Ik ben er echter van overtuigd dat er volop enthousiasme zal zijn wanneer we eindelijk aan de slag gaan.