Een vreemde motie

geplaatst in: Algemeen | 2

Door Anneke Knoppert – Wanneer een fractie een opdracht aan het college wil geven over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat, dan kan er een ‘motie vreemd aan de agenda’ ingediend worden. Afgelopen raadsvergadering werd dat gedaan door de fracties van het CDA en de CU. Het onderwerp van de motie: Noodfonds Corona. De opdracht aan het college: inventariseren welke landelijke steunmaatregelen er al zijn en onderzoeken hoeveel bedrijven en organisaties daar niet voor in aanmerking komen, dus buiten de boot vallen.  Oftewel, hoe groot de behoefte is in Ermelo aan zo’n noodfonds.

Dat klinkt sympathiek denk je dan. Wie wil er immers niet helpen in deze tijd? Zowel in de voorbereiding van deze motie als tijdens het debat erover, konden de indieners niet aangeven wat zij zelf al aan vooronderzoek gedaan hadden om te kunnen rechtvaardigen zo’n uitgebreid onderzoek te laten opzetten en uitvoeren door de gemeente. Of wat het de gemeente zou kosten om dat onderzoek te doen. Of waar het geld (een half miljoen euro) om dit noodfonds te vullen vandaan zou moeten komen mocht blijken dat de behoefte er is. Of over de kosten van het beheren en coördineren van het fonds. Of wie het risico moet dragen in het geval de geldlener (per lening max. vijfduizend euro) de lening niet binnen twee jaar kan terugbetalen. Veel vragen dus, maar helaas geen antwoorden. Voor onze fractie voldoende reden om tegen deze toch wel erg gemakzuchtige motie te stemmen. We hebben immers met elkaar afgesproken dat we alleen maar moties indienen voorzien van een financieel voorstel, mocht de uitvoering van de motie extra geld kosten.

Toen het de indieners niet lukte om met goed onderbouwde argumenten een meerderheid achter de motie te krijgen, werd er door een van hen zelfs hardop geopperd dat het de andere fracties aan verantwoordelijkheid en sociaal inlevingsvermogen ontbrak; een wat kinderachtige reactie. Een debat in de raad is immers niet hetzelfde als een ruzie op het schoolplein. Partijen hebben het recht om andere keuzes te maken. Jammer dat met dit soort opmerkingen een inhoudelijk gevoerd debat over een belangrijk onderwerp verwerd tot een ‘hun (coalitie) tegen ons (oppositie)’.

N.B. Op de startpagina van de website van de gemeente Ermelo staat een link (info coronavirus) naar een overzicht van alle landelijke en lokale maatregelen voor particulieren en ondernemers met betrekking tot het coronavirus, inclusief links naar de websites waarnaar verwezen wordt.

2 reacties

 1. H. van Isselmuden

  Ik heb woensdagavond 13 mei met stijgende verbazing geluisterd naar de raadsvergadering met name naar agendapunt 7a zijnde motie noodfonds door het CDA en CU van € 500.000,00 inzake Corona en vraag mij af of hier van te voren overlegd is geweest. De insteek was misschien goed maar het werd weer beschouwd als een popie jopie motie.
  Wat een beschamende vertoning. De verwijten en beschuldigingen vlogen over de figuurlijke tafel. Er zit geen dekking bij, we hebben het hier over belastinggeld en ga zomaar door. Nu liggen er veel vaker moties waar geen enkele dekking voor is. Een ding is duidelijk dat er tussen de coalitie en oppositie geen enkele wil tot samenwerking is. Het lijkt meer op haat en nijd. Er zou meer samen gewerkt moeten worden in deze moeilijke tijd en zeker gezien de financiële positie van de gemeente Ermelo. Denk even aan de verbouwing van de Dialoog 7.2 miljoen, nieuw sportcomplex bijna 21miljoen en het geld kostende meerinzicht en de nieuwe rel om een parkeergarage enz enz. Een extra OZB belasting hangt in de lucht.

 2. Anneke

  Dag Hans. Ja hoor, er is vooraf overleg geweest over de motie door de indiener met de overige fracties. Wat betreft PE hebben wij bij het overleg vooraf vragen gesteld, grotendeels dezelfde als tijdens het debat, die jammer genoeg niet beantwoord konden worden.
  V.w.b. de andere onderwerpen die je benoemd: ik denk maar zo dat we het daar de komende tijd uitgebreid over gaan hebben bij de behandeling van de Kadernota. Dat er keuzes gemaakt moeten worden is duidelijk, dat dit aan de hand van correcte gegevens gebeuren moet ook.
  Groet, Anneke