Oude Telgterweg

geplaatst in: Algemeen | 3

Door René Arts – Afgelopen woensdag is de gemeenteraad door het college van B&W geïnformeerd over de Oude Telgterweg. Er is een aantal jaren gelden besloten om dit deel (tussen de spoorwegovergang en de Volenbeekweg) op te waarderen, waarbij de maximumsnelheid 50 km per uur zou worden. Dit vooral om het vrachtverkeer vanaf Kerkdennen sneller af te voeren richting de Westflank van Ermelo (Volenbeekweg – Arendlaan – Oude Nijkerkerweg – Kolbaanweg). Dat gaat niet door; de maximumsnelheid blijft 30 km per uur. Reden is onder andere de stikstofwetgeving die aanpassingen vrijwel onmogelijk maakt als dat meer uitstoot geeft.

De hele gemeenteraad had hierover ongeveer dezelfde mening en er was begrip. Er ligt een vrij liggend fietspad en er zijn al snelheidsremmers dus voorlopig kan het blijven zoals het nu is. Ongeveer een jaar nadat het nieuwe sportcentrum klaar is, wordt er bekeken wat er aan de weg moet gebeuren. Je kunt dan ook beter inschatten wat er nodig is.

Alle partijen hebben erop aangedrongen om dit in nauw overleg met de werkgroep vanuit de aanwonenden te doen.  Deze praten al jaren mee, het is essentieel dat dit zo blijft. Ook heeft deze werkgroep een visie op de aanleg van de parkeerplaats bij het te bouwen sportcentrum.

3 reacties

 1. Nico van Harten

  Het onderhoud van het vrijliggende fietspad langs de sportvelden Oude Telgterweg is al jarenlang opgeschort omdat het toch allemaal op de schop zou gaan. Nu de vernieuwing niet doorgaat graag snel achterstallig onderhoud oppakken. Bij de aansluiting OTW-Arendlaan-Watervalweg is het fietspad destijds zodanig aangelegd dat er ruimte zou zijn voor toekomstige ontwikkelingen. De onlogische ligging van het fietspad kan nu opgelost worden, omdat we weten dat de Oude Telgterweg blijft zoals hij is.
  Werk aan de winkel.

  • Rene Arts

   Eens Nico, en het fietspad langs Kerkdennen mag ook niet vergeten worden.

 2. Nico van Harten

  Mooi dat de fietspaden in de belangstelling blijven staan. Fietspaden kun je aanpakken met kleine (elektrische) machines. Méér fietsen geeft mìnder stikstof. En je blijft er gezond bij.