Daar snapt toch geen hond meer wat van?

geplaatst in: Algemeen | 9

Door René Arts – In het voorjaar van 2018 wilde de hele gemeenteraad dat het college (van burgemeester en wethouders) met voorstellen zou komen om voorzieningen voor honden(eigenaren) te verbeteren. En om te onderzoeken waar meer vuilnisbakken geplaatst zouden moeten worden. Dat heeft het college gedaan: er is onderzoek gedaan en er is een enquête onder hondeneigenaren gehouden.

De aanbevelingen werden gisteren in de gemeenteraad besproken. De SGP en VVD dienden een wijzigingsvoorstel (een amendement) in dat gesteund werd door nog twee andere partijen (CDA en CU), samen een meerderheid in de gemeenteraad. Het resultaat? Er worden nu enkel en alleen tien vuilnisbakken bijgeplaatst in de hele bebouwde kom. Dat is totaal niet in lijn met de motie waar de hele raad in 2018 nog voor stemde. Progressief Ermelo ziet vuilnisbakken niet als een voorziening specifiek voor honden, maar voor alle inwoners en bezoekers van Ermelo.

Er loopt momenteel een proef om de uitlaatroutes vaker schoon te maken, het zogenaamde ‘poepzuigen’. Met het besluit enkel nog maar geld uit te willen geven voor de tien extra vuilnisbakken is daar nu geen geld meer voor. Dat is jammer, want de uitlaatplekken waren vaak zo vies, dat de hond er niet meer op wilde. Dan heb je er dus niets meer aan. Ook omwonenden van de uitlaatplekken zullen nadeel ondervinden van het minder vaak schoonmaken, want met warm weer stinken de hondenuitlaatplekken snel en trekken ze veel vliegen aan. De kosten voor het op peil houden van het huidige schoonmaakniveau zijn minimaal: twee euro per jaar per inwoner.

Zo leidt een motie om te komen met voorstellen voor uitbreiding en verbeteringvan voorzieningen voor honden(eigenaren), tot juist minder voorzieningen. Geen hond die daar nog wat van snapt.

9 reacties

 1. G. Heemskerk

  Hondenbelasting heffen en daarmee de nodige voorzieningen bekostigen.
  Hondenbelasting afschaffen een wijs besluit destijds??

  • Rene Arts

   Hondenbelasting werd nooit gebruikt voor hondenvoorzieningen, maar als algemeen dekkingsmiddel.

  • Rene Arts

   Er is aangekondigd dat de hondenbelasting wordt afgeschaft, met steun van alle partijen, behalve de CU. Om dit nu al weer terug te draaien lijkt me geen goed idee.
   Daarnaast is de toerekening van de kosten altijd lastig gebleken.
   En een extra, aparte vorm van belasting heffen, kost op zich al geld. Wat ons betreft heeft een half procent OZB dan meer de voorkeur. Maar besloten is nu om (bijna) niets extra’s te doen, dus voorlopig is het ook niet aan de orde.

  • G. Heemskerk

   We kennen toch ook wegenbelasting, rioolheffing. Afvalstoffen etc. De ozb moet een ander doel dienen lijkt mij.
   Ozb

 2. Rene Arts

  Deze zijn veel makkelijker toe te rekenen.

 3. Robert

  Een heffing kan worden aangewend voor een doel, een belasting is altijd voor de algemene middelen. Het is aan de raad om te besluiten wat er met het geld gebeurd, zoals poepzuigen. Als er besloten is niet extras voor de honden te doen, waarom blijft dan wel de verhoging van de OZB in de kadernota staan. Deze verhoging is rechtstreeks gekoppeld aan de afschaffing van de hondenbelasting: ze staan zelfs onder elkaar: de ozb met een plus van 26.000 , afschaffing hondenbelasting van een min van 26.000.
  Lijkt me dan verstandig de ozb aanslag te verlagen, of te gaan poepzuigen gefinancierd uit een willekeurige belasting. Dat mag van mij ook hondenbelasting heten, de vervuiler betaald. Maar als je solidair wilt zijn met de arme hondenbezitter: dan zijn we samen toch de vervuiler….
  kortom: ik betaal er voor, dan wil ik ook dat het gebeurt. Ook al heb ik geen hond.

 4. Rene Arts

  Dag,

  Bedankt voor je analyse. Er is nu besloten, door een meerderheid van de gemeenteraad, om alleen extra vuilnisbakken te plaatsen. De OZB hoeft hiervoor nu niet extra omhoog met 0,6% om voorzieningen voor honden te kunnen betalen.