Parkeren of wonen?

geplaatst in: Algemeen | 3

Door Aad Bezemer – Allemaal hebben we wel met parkeren te maken, of je een auto hebt of niet. Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in beslag. (Rijdende auto’s ook, maar dat blijft hier even buiten). Parkeren “op eigen erf” wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, maar er zijn heel wat woonsituaties waar dat niet mogelijk is. Het zou eigenlijk logisch zijn als auto’s die gebruikt worden om bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen of om uit te gaan, ook op eigen erf zouden parkeren. Eigen erf van de betreffende winkel of andere locatie die wordt bezocht. Bij pretparken, meubelboulevards, sportparken en dergelijke is dat ook het geval. Het is beslist niet vanzelfsprekend dat de gemeente (beter: de gemeenschap) daarvoor plaats maakt in de openbare ruimte.

Hoe zit dat nu in Ermelo? In Ermelo zijn door de gemeenteraad parkeernormen vastgesteld die aangeven hoeveel parkeerplaatsen er moeten worden gerealiseerd bij iedere nieuwe ontwikkeling (woningen, winkels, scholen). De basis hiervoor zijn landelijke richtlijnen. Als aan de parkeernorm wordt voldaan, is er voldoende parkeerruimte. Mooi geregeld, of niet? Op papier wel, maar de praktijk is weerbarstig. Het blijkt dat nieuwe ontwikkelingen in met name het centrum tegen die parkeernorm aanlopen. Veelal kan er niet voldoende parkeerruimte worden gevonden en liggen nieuwe ontwikkelingen stil. Ongewenst, maar wat dan? Het meest eenvoudig is natuurlijk om de parkeernorm te wijzigen zodat er minder nieuwe parkeerplaatsen behoeven te worden gerealiseerd. Ontstaat er dan geen parkeertekort? Dat hoeft niet als we wat meer nadenken over hoe we -in dit geval- naar het centrum gaan. Moet dat echt met de auto of kan dat ook lopend of met de fiets. Doen we echt zoveel inkopen dat die niet op de fiets meekunnen? Onze eigen inwoners weten als geen ander dat alles in Ermelo dichtbij is. Pak je fiets eens en kijk hoe ver je komt in 10 minuten. Je haalt zeker het centrum. En toeristen? Die komen veelal uit grote steden waar het doodnormaal is om je auto aan de rand van het centrum te parkeren en te voet verder te gaan, wat vaak langer duurt dan 10 minuten. Die zullen niet klagen dat ze “helemaal” bij het Kerkelijk centrum moeten parkeren. Inmiddels vindt er ook een bredere maatschappelijke kentering plaats met betrekking tot mobiliteit, zoals het selectiever gebruiken van de eigen auto (schonere lucht, gezonder) en het afzien van de aanschaf van een eigen auto (deelauto, fietsen). Met name jongeren vinden steeds vaker het bezit van een eigen auto minder belangrijk. Bij woningbouw gericht op jongeren kan daar best rekening mee worden gehouden. Beter een woning dan drie parkeerplaatsen.

Geheel passend bij deze ontwikkelingen is het standpunt van Progressief Ermelo dat in het centrum de parkeernorm naar beneden moet, we hebben liever woningen in het centrum dan auto’s.

P.S. Lost dat de discussie over parkeren op de Markt op? Nee, helaas niet. Het daar vereiste aantal parkeerplaatsen ligt vast in een overeenkomst tussen de projectontwikkelaars en de gemeente. Deze discussie staat helaas los van de gemeentelijke parkeernorm. Het is voer voor juristen om uit te zoeken of Ermelo van die gemaakte afspraak af kan. Daarover is al het nodige in de pers verschenen en dat zal ik hier verder niet herhalen.

3 reacties

 1. Gerard Heemskerk

  Een mooie beschouwing over mobiliteit en de meest wenselijke parkeervorm.
  Als puntje bij paaltje komt, is de politieke verantwoordelijkheid van de gekozen gemeenteraad aan bod.

  De politieke keus niet willen maken en je verschuilen achter eerder gemaakte afspraken is niet sterk!
  Elke politieke afgevaardigde zal kleur moeten bekennen. Met het woord ‘Progressief’ in de partijnaam mag een duurzame oplossing en keus worden verwacht. En gezien de eerdere beschouwingen weet men best wat er moet gebeuren. Nu nog een ferm standpunt. Ik ben erg benieuwd

 2. Aad Bezemer

  Dag Gerard,
  bedankt voor je reactie, je lijkt het eens te zijn met onze visie.
  Op het vlak van parkeren zullen we zeker kleur bekennen en een politieke keuze maken. Ook wij zijn benieuwd naar de kleur van andere partijen.

  • Gerard

   Dag Aad,
   Het komt mij voor dat de raad het hele plan Markt 2.0 opnieuw tegen het licht moet houden en de moed hebben om op eerdere keuzes terug te komen. Daarvoor is politieke durf nodig en een gedegen lange termijnvisie waarheen het moet gaan met ons dorp. Stoppen met korte termijn oplossingen, waarvan de houdbaarheid uiterst beperkt blijkt.
   Ik blijf PE en anderen met belangstelling volgen.
   Met groet