Woonvisie 2030 – “Exclusief wonen voor iedereen”

geplaatst in: Algemeen | 2

Door Evelien Kars – Altijd als ik met het thema wonen bezig ben, moet ik denken aan een uitspraak van Jan Schaefer: “In geouwehoer kan je niet wonen”. Ook zijn statement: “Is dit beleid of is hier over nagedacht” vind ik erg verhelderend. Dan is het prettig dat als je de “Woonvisie 2030 – Exclusief wonen voor iedereen” leest, je ziet dat hier goed over is nagedacht. Het kader is helder en concreet: drie integrale ontwikkelopdrachten en twaalf acties. Met een heldere verdeling van taken en rollen, vastgelegd in de uitvoeringsagenda.

Anders dan voorheen? Ja! We sturen op het realiseren van goedkope woningen, zowel huur als koop. Maar zijn ook terughoudend in het laten toevoegen van dure grondgebonden woningen – daar zijn er al genoeg van. We richten ons op het toevoegen van woningen die de doorstroming op gang helpen. Daarbij is er ook een zogenaamde flexibele schil: ruim 80 tijdelijke woningen zijn gerealiseerd.

Samen met UWOON richten we ons op het verkorten van de actieve zoektijd van woningzoekenden – eerst naar vier jaar, maar de ambitie is twee jaar. Doorstroming verbeteren en bevorderen is een van de middelen om starters, jonge huishoudens en huishoudens met lage en middeninkomens maar ook mensen met een zorgbehoefte een passend aanbod te geven.

Zijn we er dan al? Nee. Je kunt beleid nog zo mooi op papier zetten, als er dan plannen komen waarbij we dan toch in negatieve zin van de kaders afwijken, en we daar dan als raad mee in stemmen omdat het anders financieel niet haalbaar is. Of de omgeving het toch niet ziet zitten. Of de ontwikkelaar nu eenmaal iets anders wil…

Toch hebben we vertrouwen. Afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet, beleidsmatig maar ook in realisatie: verordening sociale woningbouw, afwegingskader woningbouwprogramma, tijdelijke huisvesting in het Henriette van Heemstrahuis, tijdelijke huisvesting aan de Beemdweg, CPO “De Duurzame Doorstart”, CPO “Vogelvlucht”, toevoeging van 40 jongeren appartementen in het nog te realiseren plan de Hooge Riet, verduurzaming van de woningen van UWOON.

Ging alles zonder slag of stoot? Beslist niet. Maar we hebben er over nagedacht, keuzes gemaakt en woningen gerealiseerd. Dat ligt nu gebundeld vast in de Woonvisie 2030.

Het sluit goed aan bij wat Progressief Ermelo belangrijk vindt: een gevarieerd woningaanbod, duurzaam gebouwd in een aantrekkelijke omgeving, een visie die in 2019 nog eens bevestigd is door inwoners van Ermelo in het Maatschappelijk raadsprogramma. Samen maken we Ermelo mooier!

2 reacties

 1. Cees Verhulsdonk

  Helaas wordt er wederom geen melding gemaakt van het permanent laten bewonen van een groot aantal vakantiewoningen. Deze voldoen prima aan de woonwensen voor jongeren en ouderen Geen stikstof problemen en snel beschikbaar. Zorgt voor doorstroming in de eensgezinswoningen en verkorten van de wachtlijsten. Gemiste kans, zeker voor een progressieve partij.

 2. Evelien Kars

  Geachte heer Verhulsdonk,

  U haalt het permanent bewonen van vakantiewoningen aan als mogelijk oplossing die nu mist in de woonvisie. Binnen de gemeente Ermelo worden deze mogelijkheden geboden in het project “Vitale vakantieparken”. Het legaliseren van permanente bewoning is echter niet zo eenvoudig. Voor recreatiewoningen gelden bijvoorbeeld andere regels ten aanzien van riolering, ontsluiting, veiligheid et cetera. Om permanent in deze woningen te kunnen wonen moeten er dus investeringen gedaan worden, die door de eigenaren van de vakantiewoningen moeten worden bekostigd. En als dan ook nog eens de woningen in eigendom zijn van verschillende mensen, wordt dat best een complex proces. Maar het is zeker een denkrichting die al mogelijk is in de gemeente Ermelo!

  Vriendelijke groet,
  Evelien Kars