De grote verwarring

geplaatst in: Algemeen | 11

Door Anneke Knoppert – De bouw van een parkeergarage blijft de gemoederen bezighouden. Begrijpelijk, want het is nogal niet wat: een groot ‘ding’ waarvoor veel prachtige oude veelal monumentale bomen moeten sneuvelen en waar geen enkel maatschappelijk draagvlak voor is. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat er helemaal geen echt gebrek aan parkeerplaatsen is. Dat denkt onze fractie niet alleen, dat is ook heel duidelijk naar voren gekomen uit de enquête van het Maatschappelijk raadsprogramma; men ondervindt eerder hinder door een tekort aan fietsparkeerplaatsen!

Waarom dan toch deze discussie over een parkeergarage? En waar komen die getallen 338 en 360 dan vandaan? Dat zit zo. Op 15 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan Markt 2.0 vastgesteld. Daarin stond dat er 292 parkeerplaatsen aanwezig waren in dat gebied en dat dit aantal na herinrichting verhoogd zou kunnen worden naar 338 parkeerplaatsen op maaiveld (dus gewoon op de grond, niet in een parkeergarage). Naar later bleek waren er ook overeenkomsten afgesloten met de twee ontwikkelaars van dat gebied. De ene overeenkomst is getekend op 21 december 2015, de andere op 15 mei 2017. In deze overeenkomsten wordt afgesproken dat er 360 parkeerplaatsen zullen komen. De toenmalige raad heeft een besluit genomen over 338 plaatsen, waarvan achteraf trouwens bleek dat deze ook al niet in het daarvoor aangewezen gebied zouden passen, maar dat is een ander verhaal.

Wethouder Klappe voert dus uit wat volgens de overeenkomst (getekend door de vorige wethouder) moet, de raad houdt zich vast aan wat afgesproken is bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Dat is waar het hier om gaat. De discussie over het al dan niet nodig zijn van extra parkeerplaatsen of over het elders parkeren van ambtenaren doet in dit geval dus helemaal niet ter zake. Er zijn twee afwijkende afspraken gemaakt over hetzelfde onderwerp; dat is waar de schoen wringt! Alle al dan niet persoonlijke aanvallen op de huidige wethouder “die zo nodig een parkeergarage wil bouwen” zijn dus totaal onjuist en trouwens ook ongepast.

Betekent dit dat wij vinden dat zo’n garage er dan toch moet komen? Absoluut niet, ook niet omdat onze wethouder toevallig de portefeuillehouder hiervoor is. Waar wij wel op aansturen is op een overleg met de ontwikkelaars om het getal van 360 los te laten en samen te kijken naar hoeveel plaatsen er écht nodig zijn.

11 Antwoorden

 1. Gerard Lam

  Zoals al vaker geconstateerd. Anneke houdt zich graag aan de feiten. Dossierkennis dus. Dank voor deze heldere weergave van de feiten in dit dossier.
  Jullie (fractie) standpunt is te prijzen

  Groet Gerard Lam

 2. Dick Leene

  Ik zou me kunnen voorstellen dat er ook vanuit DeHoogeRiet belangstelling is voor (betaalde) parkeerplaatsen. (in eigendom) Dan houden we dat gebied mooier en is de parkeergarage beter te financieren.

  • Anneke Knoppert

   Dat zou best een logische gedachte hebben kunnen zijn, Dick, maar de bouw van een parkeergarage zal zodanig veel bomen kosten (de houtwal tussen De Hooge Riet en de Chevallierlaan, dat levert v.w.b. het groen geen voordeel op. Het grote gebrek aan draagvlak is iets wat je ook maar zo niet aan de kant kunt schuiven. En voor ons als partij is de bouw van een parkeergarage, anders dan onder een (bestaand) gebouw hoe dan ook niet bespreekbaar zolang er geen groot parkeerprobleem is. En dat is er niet.

 3. Be de Vries

  Een uitmuntende dossier kennis is
  een eerste voorwaarde tot zinvol overleg …/onderhandelingen / enz. enz.

  Immers … inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraken zonder uitzicht

  Chapeau !! voor de fractie voorzitter Progressief Ermelo.

 4. Bob Roukema

  al vele jaren geleden is vastgesteld dat onder de parkeerplaats langs de zoom vd Chevallierlaan een riooloverstort ligt. Dit bemoeilijkt en maakt een garage daar nog duurder. Verder herinner ik mij dat Ermelo in het verleden perse geen gebouwde parkeervoorziening wilde omdat je dat alleen betaald kan/mag doen…
  Dat zullen de burgers maar ook de winkeliers niet wensen. zie ook de info/link over de kosten van garages van CROW die ik op facebook plaatste.

  • Anneke Knoppert

   De info/link over de kosten heb ik gezien. Het verplicht laten betalen voor parkeren in een parkeergarage begrijp ik niet helemaal.

  • Bob Roukema

   ik schat ca 10 jaar geleden las ik in raadsstukken over “gebouwde parkeervoorzieningen”. Ik herinner me dat daarin werd gesteld dat je bij zo’n gebouwde voorziening altijd met parkeertarieven moest werken. Gratis beschikbaar stellen kon dus niet.
   De oude garde van CU fractie zal dit misschien ook nog wel weten….
   Lijkt me ook wel logisch als je kijkt naar de kosten van stichting en onderhoud in vergelijking met een straat of plein.
   Ook herinner ik mij van recenter datum een plan van de VVD wethoud(st)er waarbij de ruimtes bezijden Chevalierlaan werden benut, dat leverde veel extra plekken op!
   groet,

  • Anneke Knoppert

   Gratis parkeren bestaat niet, zeggen wij altijd. Het is alleen de vraag of je het rechtstreeks door de gebruiker laat betalen (parkeertarieven) of dat je het uit de ‘grote pot’ betaalt zoals het in Ermelo gebeurt. In het verleden is vaak gesproken over extra plaatsen langs de Chevallierlaan, maar dat aantal is beperkter dan gedacht. Onder de grote bomen moet je niet willen parkeren dus dat beperkt weer. Toch heb ik goede hoop dat we er wel uitkomen met z’n allen!

 5. Karel de Greef

  Heldere uiteenzetting Anneke,

  Wat alleen nog niet duidelijk wordt is de achtergrond dat het college / de wethouder zo rigide vasthoudt aan de oplossing ‘parkeergarage’ (je zegt het tussen de regels door al, kansloos) en tot dusver niet communiceert over andere opties zoals het eenvoudig wat vergroten van het zoekgebied (iig west- en noordzijde tegen het gemeentehuis). Het komt nu wat kokervisie-achting over, en dat schaadt het vertrouwen nogal.

  • Anneke Knoppert

   Waarom wethouders bepaalde dingen wel of niet doen/zeggen of op welke manier, kan ik je (helaas!) niet zeggen Karel. Wel heb ik er het volste vertrouwen in dat er gezocht wordt naar een passende oplossing. Een parkeergarage is gepresenteerd als een mogelijke oplossing, maar gaat het zo te zien niet worden. Een volgende mogelijke oplossing zou inderdaad de uitbreiding van het zoekgebied kunnen zijn, maar daar zitten wellicht ook haken en ogen aan. Ik wacht met spanning op een nieuw voorstel!