Behoud inkomenspositie laagste inkomensgroep

geplaatst in: Algemeen | 3

Door Alex Kleijnen – Dat was de krachtige titel van het amendement dat ik van de week op tafel bracht in de gemeenteraad. En dat was nodig! Dit omdat het college het plan had om de mensen met een minimuminkomen (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) voortaan ook het abonnementstarief van 19 euro per vier weken te laten betalen. Tot nu toe waren deze mensen vrijgesteld.

Het zou de gemeente op jaarbasis een besparing opleveren van 59 duizend euro, maar moet je dat op deze manier willen? Door te bezuinigen op deze doelgroep? Wij vonden dat een slecht voorstel. Waarom? Omdat je tegenwoordig van een bijstandsuitkering niet meer fatsoenlijk kunt rondkomen. Progressief Ermelo is niet de enige die dit vindt, ook het NIBUD zegt op basis van een uitgebreid onderzoek dat de mensen op bijstandsniveau structureel geld tekortkomen. Zelfs mét alle toeslagen en voorzieningen! Opgeteld zou het voorstel ongeveer 280 mensen met een sociaal minimuminkomen treffen.

Ook het andere voorstel van het college beviel ons niet. Dat ging over het plan om de wachtperiode voor het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag te verlengen van twee naar drie jaar. Ook hierbij was onze vraag: waarom?

Beide voorstellen waren onderdeel van het voorstel van het college om de ongeveer 25 verschillende in omloop zijnde verordeningen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde op het gebied van het sociaal domein te actualiseren en te harmoniseren. Op zich een goed plan, maar de verschillende gemeentes hebben niet allemaal dezelfde regels voor bijvoorbeeld armoedebestrijding. Ermelo is in deze een iets gullere gemeente dan de andere twee. Een goede samenwerking juichen wij toe, maar dit betekent niet dat wij overal hetzelfde van hoeven te vinden.

Beide bovengenoemde punten uit het voorstel vonden wij een slechte zaak voor mensen met de laagste inkomens. Gelukkig werden wij in onze opvatting direct gesteund door de fractie van het CDA en tijdens de beraadslagingen sloot ook de fractie van de CU aan. Daardoor werd het amendement met meerderheid van stemmen aangenomen waardoor het voorstel van het college op deze twee punten aangepast is. Het voorstel is er naar onze mening beter van geworden: een gezamenlijke verordening met een extra stukje zorgzaamheid in Ermelo.

3 reacties

 1. Bob Roukema

  Goede actie en initiatief van PE. Goed dat jullie attent zijn op de addertjes onder het gras van harmonisatievoorstellen!

 2. Be de Vries

  Geweldig dat Progressief Ermelo
  zelfs als college partij het voor de doelgroep met een uiterste minimum inkomen zo daadkrachtig heeft ingegrepen.
  Dus wil en durft af te wijken van het gedane college voorstel..om op deze doelgroep te willen gaan bezuinigen. HULDE !

  Als in samenwerking verbanden van gemeenten of organisaties onderlinge nadere afstemming gewenst is in beleid is dat begrijpelijk en soms ook nuttig.

  Maar als het domein van de zwaksten in de samenleving op die agenda staat…heb ik in mijn vakbonds werkzaamheden altijd de lijn gevolgd…oke harmoniseren prima .maar dan NIET over de dalen..maar dan doen wij dat over de Toppen !

 3. Alex Kleijnen

  Bedankt heer Bob Roukema en heer Be de Vries voor jullie bijval. Doet goed. vriendelijke groet, Alex Kleijnen