Wonen, wonen en nog eens wonen, of toch ook recreëren?

geplaatst in: Algemeen | 4

Door Evelien Kars – In de raad van 12 mei stonden er twee moties op de agenda, met dank aan raadslid Pieter Stam van de SGP – een over zoekzone (grootschalige) woningbouw en een over beleid transformatie kleinschalige solitaire recreatieparken.

De eerste hebben we van harte mede ingediend, de laatste niet.

Progressief Ermelo vindt wonen, en dan met name betaalbaar wonen, erg belangrijk. Zeker omdat in de voorgaande periodes te eenzijdig is ingestoken qua beleid – dure appartementen, veel grondgebonden duurdere woningen – is het mooi om te zien dat er in deze raadsperiode een duidelijke kentering waarneembaar is. Door beleid als het afwegingskader en de verordening sociale woningbouw, moet bij een nieuwbouwproject 50 % goedkope woningen worden gerealiseerd. En dit belang wordt door de hele raad onderschreven.

Waarom stemden we dan toch niet in met de tweede motie, die ook duidelijk nog meer wonen mogelijk maakt? Wij vinden de motie te eenzijdig ingestoken. En onnodig. Maar ook eenzijdigheid van de recreatie bewerkstelligt.

Waaruit dit blijkt? Het woord wonen werd in dit debat wel erg vaak genoemd. En dat is goed. Maar het is niet de enige invalshoek. We moeten ons realiseren dat wonen op sommige plekken echt niet passend is. Ook al willen mensen daar graag permanent wonen en wil de ondernemer stoppen met de onderneming. We moeten het wel in een breed kader zien en alle belangen afwegen.

Laat dit nou al mogelijk zijn binnen het kader van de vitale vakantieparken. Er is een duidelijke paragraaf opgenomen hoe om te gaan met parken buiten de drie clusters (voor de echte die-hards: paragraaf 6.2, op pagina 31 van het beleid Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in Ermelo – te vinden op de website https://www.ermelo.nl/ermelo-in-ontwikkeling/vitale-vakantieparken en anders stuur ik het u graag toe) . Als de ondernemer heeft aangetoond dat een toekomst binnen de verblijfsrecreatie niet mogelijk is, dan komt een alternatieve vorm van gebruik in beeld, niet alleen wonen overigens! Het initiatief en de eindverantwoording ligt in eerste instantie bij de ondernemers, de gemeente stelt zich faciliterend op. Ten behoeve van dit beleidsstuk zijn alle parken in beeld gebracht, ook deze kleinschalige solitaire parken. Toch gaan we dit nu weer opnieuw in beeld brengen, en sterker nog, we pakken als gemeente de regie. Dat kan, maar als in de afgelopen jaren zo weinig parken zich gemeld hebben bij de gemeente, terwijl dit al wel mogelijk was, vragen wij ons af hoe groot de noodzaak is. Blijkbaar – en dan kom ik aan bij het laatste punt – hebben deze parken voldoende bestaansrecht. Want laten we eerlijk zijn: als je woont in Ermelo, dan weet je dat je ook graag wilt recreëren in Ermelo!  En dat kan dan gelukkig ook op kleinschalige solitaire parken, met rust en ruimte, zonder de enorme luxe. Voor ieder wat wils!

4 reacties

 1. Joop

  Ermelo is het waard om in te wonen. Dat vinden inwoners zelf maar ook mensen die (nog) niet in Ermelo wonen. Interessant is om onderzoek te doen naar aan wie in de afgelopen 4 jaar woningen in Ermelo zijn verkocht. Als ik met makelaars in Ermelo (en Putten) spreek dan hoor ik dat woningen, nieuw en bestaand, vooral verkocht worden aan mensen van buiten Ermelo. Niet omdat er zich onder de potentiële kopers geen Ermeloërs bevinden, maar omdat de zakken van mensen uit andere regio’s gewoon dieper zijn: huizenprijzen in de randstad zijn nog sterker gestegen dan hier op de Veluwe.

  Het voelt daarmee alsof we in Ermelo (maar ook op andere plekken op de Veluwe) vooral aan het bouwen zijn voor anderen dan voor onze eigen kinderen. Ten koste van het woongenot van Ermeloërs. En zonder het woningprobleem van onze eigen jongeren op te lossen. Is het niet verstandig om eerst dit probleem op te lossen voordat we het volgende woonproject neerzetten waar alleen “nieuwe Ermeloërs” komen wonen?

 2. Evelien Kars

  Beste Joop,

  Dank voor je reactie. Jouw signaal ten aanzien van de verkoop van woningen aan mensen buiten Ermelo herken ik. En de reden die je aandraagt klinkt logisch.

  Het oplossen van dit probleem – verkoop aan mensen van buiten Ermelo waardoor onze eigen jongeren niet in Ermelo kunnen blijven – is niet eenvoudig. Het alleen toewijzen aan eigen inwoners is niet mogelijk – immers in de Huisvestingswet is het recht van vrije vestiging voor alle inwoners van Nederland geregeld. Dit betekent dat aan het koopsegment geen regels met betrekking tot toewijzing en verdeling mogen worden opgenomen in een verordening.

  Voor het sociale huursegment zijn nog wel regels van toepassing – maar daar hebben we wel te maken met een regionale woningmarkt. Dus ook hier geldt dat de wet een ruimer recht voor woningzoekenden heeft toegestaan.

  Creatieve oplossingen zijn dus noodzakelijk. Een goed voorbeeld is het verhaald CPO Vogelvlucht – een groep jonge Ermeloërs is op zoek gegaan naar grond en gaat nu zelf woningen bouwen. Je moet dan uiteraard wel grond hebben en je ook aan de regels van het gemeentelijke beleid houden. Als gemeente zouden we hier door middel van actieve grondpolitiek (zelf grond aankopen als gemeente om het vervolgens te laten ontwikkelen) de komende jaren wel meer op kunnen sturen. Een stap die wij als Progressief Ermelo wel zien zitten! Maar ook collectieve woonvormen kunnen een bijdrage zijn aan de oplossing van dit vraagstuk – je kunt dan goedkoper woningen realiseren. Iets wat we momenteel aan het onderzoeken zijn.

  Mocht je zelf suggesties hebben, dan nodig ik je van harte uit voor een wandeling om hierover eens van gedachten te wisselen.

  Met vriendelijke groet,
  Evelien

 3. M. van Wilgenburg

  Beste Evelien. Goed om dit tegengeluid te horen vanuit de gemeentepolitiek. Voorkomen moet worden dat de politiek op de stoel van de (kleinschalige) recreatieondernemer gaat zitten en straks een eenzijdig recreatie aanbod ontstaat. Wij hebben een kleinschalig recreatiebedrijf, hebben volop ideeën en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

  • Evelien Kars

   Dank voor uw reactie! En laat dit geluid ook vooral horen op het moment dat u benaderd wordt voor de inventarisatie van de kleinschalige solitaire vakantieparken, want uit uw reactie maak ik op dat u binnen de betreffende doelgroep valt.
   Uiteraard kom ik graag eens kijken op uw park en dan hoor ik ook graag uw plannen – het helpt mij in de beeldvorming rondom dit vraagstuk. Dus bij deze nodig ik mezelf graag eens uit als dat u ook past!