Een lange adem

geplaatst in: Algemeen | 1

Door Alex Kleijnen – Dit is een verhaal over de zorg voor onze gemeentelijke monumenten. Beter gezegd; over het ontbreken hiervan! Al in de raadsperiode 2014-2018 roerde ik hierover de trom. Uitgerekend op de laatste vergadering van die raadsperiode kwam er beweging in de zaak. De raad steunde toen onze motie waarin het college werd opgedragen een actuele erfgoedverordening te maken. Eind 2018 werd deze verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Regels en handvatten zijn immers nodig over aanwijzing, bescherming en registratie van het gemeentelijk erfgoed.

Het jaar daarop was het gemeentelijk erfgoedregister op orde. Dit erfgoedregister www.ermelo.nl/erfgoedregister is beslist de moeite waard om eens te bekijken, het ziet er echt goed uit. Helaas is er daarna niet veel meer gebeurd qua uitvoering en handhaving. Ondanks dat ik tussentijds vragen ben blijven stellen over een aantal bedreigde monumenten: het Hallehuis aan de Zeeweg, hoeve De Heuvel op Landgoed Veldwijk en de bunkers langs de A28. Begin 2020 kwam dan toch de toezegging van het college om vóór de zomer met een beleid-/actieplan Monumentenzorg te komen. Dit heeft, ongeacht regelmatige navraag, toch nog tot aan de zomer van 2021 geduurd voordat het zover was. Lange adem was dus nodig.

Maar nu liggen er dan uitvoeringsplannen! Concreet: de bescherming van de monumenten zal door de gemeente actief gepromoot worden. Eigenaren van gemeentelijke monumenten zullen gewezen worden op hun onderhoudsplicht, maar ook op bestaande subsidiemogelijkheden. Een bijdrage voor een meerjarenonderhoudsplan behoort tot de mogelijkheden. “In oktober wordt er een ambtenaar aangesteld die e.e.a. direct gaat oppakken” aldus het antwoord van het college toen ik vorige week vroeg naar de laatste stand van zaken. We gaan het zien. Wordt vervolgd…

Laatste nieuws: het kazernecomplex aan de Leuvenumseweg zal worden voorgedragen als monument.

  1. Be de Vries

    Progressief Ermelo fractie/Alex Kleijnen.

    Hulde voor deze vasthoudendheid!
    Zuinig zijn op de Ermelose monumenten mag gerekend worden tot een opdracht aan ons allen in Ermelo