Toekomstplannen Horsterweg 64 gered

geplaatst in: Algemeen | 1

Door Rob Onderweegs- Voor Progressief Ermelo is het een van de belangrijkste doelen: Sociaal Bouwen, Groen Bouwen maar ook andere woonvormen onderzoeken en realiseren. Bouwen dus, zorgen dat de Ermelose jeugd in de toekomst in Ermelo kan blijven wonen.

Afgelopen woensdagavond is hier een klein succesje geboekt wat uiteindelijk in 22 nieuwe woningen kan resulteren, waarvan de helft sociale woningen zullen worden.

Waarom een klein succesje? We zijn namelijk nog maar in de allereerste fase van dit project. De initiatiefnemer heeft de raad eigenlijk alleen maar gevraagd om hun plannen eens te tegen het licht te houden, ondanks het feit dat er geen tussen de initiatiefnemer en de omwonenden geen overeenstemming is. Alles dus om de eventuele haalbaarheid te toetsen.

Het plan leek op de eerste tafel al te sneuvelen doordat een aantal partijen het hele plan te groot en te onveilig vonden, kwalificaties die gezien de vraag aan de raad, op deze tafels nog helemaal niet thuishoorde.

Na weken van mailen, bellen en appen, is er tot en met de raadsvergadering door de SGP, Progressief Ermelo en de VVD gewerkt om een amendement voor te bereiden dat er in ieder geval voor zorgt dat de deur voor deze 22 nieuwe woningen niet nu al wordt dicht gegooid. Uiteindelijk mede ingediend door BBE, resulteerde dit in een 10-9 stemming voor het amendement en uiteindelijk in een 10-9 voor het geamendeerde voorstel.

Nu wachten op de definitieve plannen, welke ook Progressief Ermelo streng op inhoud en veiligheid zal beoordelen.

Sociale Woningbouw

dàt vinden wij belangrijk!

  1. Be de Vries

    Inderdaad bouwen & bouwen ..zeer noodzakelijk met name zoals in het ertikel al wordt genoemd bouwen voor…de Jeugd van Ermelo… dat is een sociaal en economisch belang gezien de demografische kaart van Ermelo.