Gemeenteraad kan niet zonder maatschappelijk werk en omgekeerd

geplaatst in: Algemeen | 3
Alex Kleijnen .JPG

Alex Kleijnen, 12 jaar gemeenteraadslid voor Progressief Ermelo, zegt: ‘Het is goed geweest. De politiek heeft iets verslavends. Het raadswerk is eervol werk; je mag iets voor jouw dorp doen, voor de inwoners. Dus het was een hele beslissing om na 3 termijnen te stoppen maar ik doe dat met een gerust hart in de wetenschap dat Progressief Ermelo goede kandidaten heeft om het stokje over te nemen.’

Van professie werkzaam in de psychiatrische zorg is Kleijnen er trots op dat hij woordvoerder kon zijn op het sociaal domein. Dat de wethouder met de portefeuille sociaal domein gedurende de eerste twee termijnen een politieke geestverwant was hielp mee om een goed steunsysteem te bouwen en voldoende financiën middelen beschikbaar te stellen. Een spannende tijd volgens Kleijnen want in deze periode droeg het Rijk alle niet-medische zorg over aan de gemeente. 

Centraal in de aanpak van Kleijnen staat het armoedebeleid. Kleijnen: ‘Ten diepste ben ik maatschappelijk werker en geen politicus. Mijn referentiekader is een sterke overheid t.b.v. het publieke belang. Niet iedereen is zelfredzaam en dan moeten politici de moed hebben om het leed te zien wat er is. Zelfredzaamheid, eigen regie of het inzetten van familie en buren is niet voor iedereen mogelijk. Daarom ben ik trots op de ontwikkeling van het armoedebeleid en desteun voor de voedselbank en kledingbank.’  

Uit de koker van Kleijnen komt – met steun van collega van der Deure/CU –  de inzet van de gemeente voor ‘Ermelo, dementievriendelijke gemeente’. En het voorstel voor het Mantelzorgcompliment – met steun van collega Louwerse/CDA. Waarbij het compliment voor Mantelzorgers niet alleen bij woorden blijft maar ook een financiële waardering meebrengt. Onlangs heeft Kleijnen nog aandacht gevraagd voor openbare toiletten middels een aangenomen motie in de raad. Kleijnen benadrukt dat daar nog werk van gemaakt moet worden door de gemeente.

Af en toe maakt Kleijnen een uitstapje uit het sociaal domein; gewoon omdat het leuk is. Op zijn initiatief is de dorpsdichter benoemd. Daarnaast maakt Kleijnen zich hard voor het erfgoed van Ermelo; de verwaarlozing van de gemeentelijke monumenten zoals boerderij de Heuvel zijn een doorn in zijn oog. Ermelo kan ook veel trotser zijn op de vele grafheuvels die 4000 jaar oud zijn: een unieke archeologische en toeristische attractie! 

Samen met en voor bewoners is het motto van Kleijnen. Een mooi voorbeeld daarvan is de metamorfose van het meest versteende deel van Ermelo: het Pretoriusplein. Op initiatief van Kleijnen zijn de omwoners geactiveerd om zelf een plan te maken en nu is het plein een groene oase geworden met een moestuin, speeltoestellen, zitbankjes en een jeu de boule baan. Een plek om jouw buurtbewoners te ontmoeten.Tot slot spreekt Alex Kleijnen nog een wens uit voor Ermelo: ‘Ik hoop van harte dat Ermelo een woonzorgcentrum realiseert, bijvoorbeeld op de locatie wethouder Balverszaal. In onze gemeente is er nu tussen thuiswonen en verpleeghuis geen voorziening. Voor onze inwoners is het hard nodig dat er een tussenvorm van geclusterd wonen met zorg, service en dienstverlening komt.’

3 reacties

 1. Hilly Beuving

  Beste Alex
  Goed werk verricht voor de Gemeente Ermelo.
  Hiervoor al op landgoed Meerkanten!!
  Voor Ermelo jammer dat je er mee stopt.
  Het ga je goed. We komen elkaar vast in het dorp nog eens tegen.

  Hartelijke groet
  Hilly Beuving