Bomen en groen nu prominent op de agenda

geplaatst in: Algemeen | 1

Heel wat kopjes thee heeft Anneke Knoppert de afgelopen 10 jaar gedronken met inwoners van Ermelo. Omdat zij het als raadslid van Progressief Ermelo belangrijk vond dat zij hun stem konden laten horen en om gemaakte keuzes uit te leggen. Ook haar eigen stem liet ze horen; vooral door wat zij zelf ‘gedram’ noemt over bomen en groen, is het structureel nadenken daarover gemeengoed geworden. Met plezier en een tikje weemoed blikt zij terug op een tijdperk.

‘In 2006 werd ik lid van PE omdat dit de meest linkse partij was. Als je voor de 2de maal je gezicht laat zien op de ALV, word je opgemerkt. Of ik bestuurslid wilde worden en eens bij een fractievergadering wilde aanschuiven in aanloop naar de verkiezing van 2010? Ik stond op de kandidatenlijst toen Aline Franken tussentijds vertrok en heb toen mijn vinger opgestoken voor een plek in de raad.’

‘Zo ben ik in 2012 begonnen met ruimtelijke ordening. Toen werden bouwplannen nog getekend vanaf een blanco vel papier. Ik begon te drammen over al aanwezige bomen en groen. Zoals de monumentale haagbeuken bij De Wegwijzer. Elke keer als ik daar nu langskom denk ik: kijk, die bomen staan er nog!’ Na gesprekken met veel organisaties en inwoners ligt er nu een Groenvisie die aangeeft hoe er bij nieuwe plannen wordt omgegaan met groen en waardevolle bomen. ‘Vroeger zou er zijn gezegd: ‘staan daar bomen dan?’ Hoewel waakzaamheid geboden is, staat groen gelukkig prominent op de agenda.’

Een andere zaak waarvoor Anneke zich hard maakte: bankjes in de openbare ruimten. ‘Ze verdwenen zodra ze onderhoud nodig hadden. Toen mijn ouders ziek waren, sprak ik veel met hun huisarts. Die zei: ‘Als er om de 200 meter een bankje zou staan, zou bijna elke oudere naar buiten kunnen voor een wandeling.’ Ook dat is in de Groenvisie terechtgekomen!’ Anneke heeft er altijd waarde aan gehecht dat mensen van meet af aan kunnen meepraten over hun eigen leefomgeving. Dit is in deze raadsperiode uitgemond in een Maatschappelijk raadsprogramma, waardoor er niet over, maar met inwoners wordt gepraat over hoe Ermelo nog mooier en beter kan worden.

Ook zal Anneke geassocieerd blijven met de huidige coalitie van PE, BBE, SGP en VVD. Anneke: ‘Een niet alledaagse samenstelling. Wij hebben hiermee de gewoonte willen doorbreken dat het CDA een vast gegeven is in de coalitie. De manier waarop verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar soms moet je het lef hebben om de boel op te schudden. Een coalitie met maar één stem meerderheid geeft de oppositie meer invloed waardoor de stem van veel meer inwoners is vertegenwoordigd. Dat is goed voor Ermelo.’

‘Nu is het tijd voor een nieuwe garde PE’ers die er net zoveel zin in heeft als ik had.’ Anneke verdwijnt zeker niet achter de coulissen. ‘Progressief Ermelo is een ongelooflijk leuke club die ik niet loslaat. Wellicht zit er voor mij nog een functie in het bestuur in. Maar daarover moeten de leden beslissen.’

 1. Be de Vries

  In dit PE nieuwsbericht waarin Anneke een terugblik werpt op de coalitie vorming n.a.v de laatst gehouden verkiezingen is richting de aankomende verkiezingen in maart dit jaar een belangrijke bijdrage .

  Immers het geeft blijk van het toenmalige feit dat in brede gelederen van politiek Ermelo een ruime meerderheid was die na zeker 40 jaren het dominante CDA juk wilden afschudden.
  Het roer moest om in Ermelo!

  Samenwerking in bestuurlijk Ermelo diende het adagium te worden. volgens de huidige coalitiepartijenVVD…SGP…BB en PE.

  Het is mijn inziens juist nu politiek bestuurlijk Ermelo in de afgelopen vier coalitie jaren die zo noodzakelijke samenwerking tot stand heeft weten te brengen . belangrijk dat deze voortgang krijgt in de volgende coalitie / raadsperiode in en van Ermelo

  Niemand dwingt …niemand sluit anderen ( partij) bijvoorbaat uit…
  Want Ermelo wil niet meer terug naar die genoemde oude tijden .

  Motto.
  Alleen kan veel.
  Samen(werking) kan veel meer.

  En??
  Ja juist dat is democratisch besturen.