Woningen bouwen! Totdat burgers boos worden.

geplaatst in: Algemeen | 4

Door Rob Onderweegs – Afgelopen raadsperiode heeft het college met veel uitzoeken een locatie gekozen waar – na de bouwprojecten tot 2030 – gekeken kan worden om meer woningen voor Ermelo te bouwen. De Ermelose inwoners zitten immers te springen om nieuwe woningen.

Het college heeft vier locaties onderzocht en een stuk grond in Horst uitgekozen tot een locatie waar het voorkeursrecht op gevestigd is. Het voorkeursrecht houdt in dat als een inwoner grond wenst te verkopen, dit eerst aan de gemeente dient aangeboden te worden. Niets meer en niets minder. De gemeente betaalt de prijs die door onafhankelijke deskundigen wordt vastgesteld. Ziet de gemeente af van aankoop, dan kan het perceel op de vrije markt worden verkocht.

Het geeft de gemeente dus de mogelijkheid om sturing te geven op woningbouw en infrastructuur en de voorzieningen die daarbij horen.

Om te voorkomen dat speculanten snel grond zouden aankopen, moest het onderzoek naar geschikte locaties vertrouwelijk plaatsvinden. Vervelend voor de inwoners, aangezien het voor hen niet de leukste manier is om te ontdekken dat het gebied waarin zij wonen in de toekomst wellicht gaat veranderen.

In eerste instantie waren alle politieke partijen blij met de keuze, er zouden immers nieuwe woningen worden gerealiseerd. Totdat de insprekers van Horst in grote getale naar het gemeentehuis trokken om hun ongenoegen te uiten over de locatie van dit plan. Helaas waren de inwoners die een huis in Ermelo zoeken niet aanwezig om hún voorkeur uit te spreken.

Een goed plan om grootschalig en betaalbaar te bouwen gaat helaas niet door. Veel Ermeloërs die wachten op een betaalbare woning zijn hiervan de dupe geworden.

De huidige coalitie kan nu opnieuw beginnen met een plan van aanpak, tot de volgende groep boze burgers zich meldt? 

4 reacties

 1. H van Isselmuden

  Er is nog helemaal geen voorkeursrecht Moet nog door de raad bekrachtigd worden maar het ziet er nu naar uit dat dit niet gaat gebeuren.

 2. Berend Jan De Vries

  Het aangekondigde Tegen stemmen door de huidige coalitie partijen op het van toepassing verklaren van het Voorkeursrecht op de gronden in Horst ..is voor de verdere kansen/mogelijkheden om jonge gezinnen/ starters in Ermelo perspectief te bieden op voldoende en betaalbare woningen zal desastreus.uitwerken.
  En is daarmee ook een beslist geen bijdrage om de demografische cijfers van Ermelo in positieve zin in balans te gaan brengen

 3. Martin Slager

  Kinderachtig artikel. PE wil de inwoners van Horst een dictaat opleggen. Ik dacht dat PE wat socialer zou omgaan met haar inwoners. Niet dus. Blij dat de nieuwe coalitie inziet dat Horst geen goede locatie is voor grootschalige woningbouw. Een partij als PE zou meer moeten opkomen voor behoud van een groene omgeving als het buitengebied.

  • Rene Arts

   PE komt ook op voor de vele woningzoekenden die een betaalbare woning in Ermelo willen. Wat betreft dat dictaat valt het wel mee, niemand wordt tot iets gedwongen. En plannen voor het gebied zijn er ook nog niet, ook niet voor grootschalige woningbouw. Het voorkeursrecht had de bouw van betaalbare woningen wel mogelijk kunnen maken.
   Wat er kinderachtig aan dit artikel is begrijp ik niet, al willen wij wel graag bouwen voor de Ermelose kinderen…)